Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ADAM

Prezime Adam jedno je od najstarijih, a danas i jedno od najčešćih prezimena u svijetu. Porijeklo mu seže u biblijsko doba i povezano je s prvom ljudskom muškom figurom koji je stvoren po Božjoj zamis