Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ACALINOVIĆ

Prezime ACALINOVIĆ ima zanimljivo značenje i porijeklo koje se može pratiti unazad stoljećima. Ovo prezime dolazi iz Hrvatske, a prvi tragovi njegove upotrebe datiraju još u 18. stoljeću.Značenje p