Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena AČ

Prezime AČ ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže u prošlost. Ovo prezime je vrlo rijetko i može se pronaći samo u određenim dijelovima svijeta. Njegovo porijeklo je nejasno, ali se smatra da p