Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ABJANOVIĆ

Prezime Abjanović relativno je rijetko u Hrvatskoj, no poznato je u nekim krajevima Dalmacije, posebno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovo prezime može se pronaći u različitim varijantama, poput A