Zanimljivosti

Psalam 105 - 105. poglavlje

Psalam 105 je jedan od najdugovječnijih psalama u Bibliji i ima 45 stihova. Njegova poruka je jasna - zahvaliti Gospodinu za sva njegova djela. U 105. poglavlju, psalam nas podsjeća na povijest Izrael