Psalam 145 je jedan od najljepših hvalospjeva u Bibliji. Napisan je u obliku akrostiha, što znači da svaka početna riječ stiha počinje s jednim slovom hebrejske abecede. Ovaj psalam slavi Boga za sve