Financije

Do kada vrijede stare novčanice eura

Nismo se još ni priviknuli na novu valutu, nismo još ni svu nekadašnju domaću valutu promijenili u novu valutu, cijene još preračunavamo u glavi natrag u kune, a već imamo novih muka, moramo li stare