Zanimljivosti

Psalam 145 - 145. poglavlje

Psalam 145 je jedan od najljepših hvalospjeva u Bibliji. Napisan je u obliku akrostiha, što znači da svaka početna riječ stiha počinje s jednim slovom hebrejske abecede. Ovaj psalam slavi Boga za sve

Zanimljivosti

Psalam 113 - 113. poglavlje

Psalam 113, također poznat kao 113. poglavlje, je pjesma slavljenja Boga. Ona se sastoji od pet stihova i pripada skupini psalama koje se pjevaju na Pasu, židovskom blagdanu koji slavi izlazak iz Egip