Stoljetna sanjarica

Stoljetna sanjarica

Stoljetna sanjarica afričkih i indijanskih plemena

Stoljetna sanjarica se razvijala na različitim krajevima kugle zemaljske kroz stoljeća kao što nas povijest uči da su se u raznim krajevima zemlje na drugačiji način u različitim narodima tumačile iste stvari na različit način. Snovi su zajednički svim ljudima jednako tako danas nama i našim suvremenicima, tako je bilo i stoljećima prije. Sanjali su i ljudi koji su pripadali raznim plemenima i narodima, a tumačenja su razvili su skladu sa svojim kulturama i običajima.

Plemena u Africi su imali vjerovanja da su snovi prikaz neke druge stvarnosti koja je paralelna sa zbiljom, te da se u toj drugoj stvarnosti ljudi bore protiv nepoznatih sila te ponekad pobjeđuju, a ponekad izgube bitke. Pleme Zulu je živjelo u uvjerenju da su snovi isključivo poruke koje im šalju njihovi preci i tako su tumačili svoje snove.

Stoljetna sanjarica u plemenima Indijanaca tumači snove kao dio svakodnevnog života, dok je osoba koja je sanjala najdetaljnije i najčišće snova smatrana najmudrijom osobom plemena i dobivala visoki status u plemenu.

Aboridžini su tumačili snove na način da su vjerovali u reinkarnaciju, te da su snovi bili sredstvo komuniciranja sa mrtvim bližnjima i da uz pomoć nova mogu liječiti razne bolesti.

Stoljetna sanjarica Kine i bliskog istoka

Stoljetna sanjarica se svoje tumačenje imala i kod Kineza koji imaju dugu tradiciju u tumačenju i snova i općenito astrologije i astronomije povezano sa zvijezdama. Starim Kinezima su snovi imali veliku vrijednost jer su snovi za njih dolazili iz svijeta duhova, vjerovalo se da snovi dolaze iz zagrobnog života koji nastupa nakon smrti.

Stari su Kinezi dijeli snove prvo na šest kategorija, te kasnije to proširili na deset kategorija koje su im pomagale da snove tumače kroz vjersko obilježje, ali i kroz medicinsko tumačenje snova. Poruke iz snova imale su utjecaje na tumačenje zdravstvenog stanja osobe čiji su snovi.

Stoljetna sanjarica se može tumačit da potječe još is Starog zavjeta jer se u Knjizi Postanka tumačenje snova spominje kada je Josip tumačio snove faraona, kao i u Novom Zavjetu kada se anđeo javio Josipu u snu i dao mu upute da ode u Egipat.

Na bliskom istoku u vjerovanju je židova da je Jakov sanjao anđele koji se po stepenicama penju i spuštaju. Čak je asirski kralj Asurbanipal dao izgraditi knjižnicu koju je opremio raznim vrstama sanjarica jer je bio oduševljen tematikom tumačenja snova.

Stoljetna sanjarica na europskom području

Stoljetna sanjarica se tokom vremena razvijala i na području današnje Europe, no u različitim smjerovima ovisno o kojim se narodima radilo i njihovim običajima tako su i tumačeni snovi.

Skandinavci su pridavali veliku pažnju snovima iako su ih dijelili na dvije vrste, nevažne snove i snove koji su bili od važnosti koji su mogli predskazati budućnosti i sve što slijedi. U tom svom tumačenju bili su uvjereni da su snovi način kako se komunicira sa bogovima, duhovima, vilenjacima i mrtvim precima. Kroz snove dobivali su upute i prenosilo se znanje na buduće generacije.

Grci kao povijesno vrlo značajna i napredna civilizacija također je imala svoju teoriju o tome kako se tumači stoljetna sanjarica. Kod starih Grka snovima su se bavili filozofi i bili su usmjereni na to da se snovima može upravljati, te da će biljni preparati pomoći u tumačenjima snova. Rimljani su snove tretirali kao predviđanje budućnosti i imali su svoje teorije o snovima i njihovim tumačenima.

Europa u doba prosvjetiteljstva obilježena je Jungom i njegovim tumačenjem snova da je svaki san jedinstven i da objašnjenje sna leži duboko u ljudskoj podsvijesti, te da san proizlazi iz nesvjesnog djelovanja ljudskog mozga. Freud je nastavio sa svojim teorijama također sa korijenom u ljudskoj podsvijesti, ali da snovi prvenstveno proizlaze iz osnovnih ljudskih nagona, prije svega seksualnosti.


Tagovi: