Što je videokonferencija

Tech

Što je videokonferencija

Što je videokonferencija

Ako vas zanima što je videokonferencija i kako ju možete organizirati, na pravom ste mjestu. Videokonferencija je način komuniciranja gdje sudionici razgovora vizualni i zvučni kontakt ostvaruju putem tehnologije. Dakle, nalazite se u svom uredu ili kod kuće i pomoću računala i aplikacije se povezujete sa drugim sudionicima konferencije ili sastanka. Videokonferencija je dostojna zamjena za sastanak u živo, jer nam današnja tehnologija omogućuje video i zvučni prijenos savršene kvalitete.

Povijest videokonferencija je duga, a preteča videokonferencije je komunikacija koju ja NASA-a koristila kako bi spajala astronaute sa stručnim osobljem na Zemlji. Sljedeći razvojni korak prema tome što je videokonferencija danas bio je televizijski prijenos i javljanje reportera, što na neki način predstavlja jednu vrstu videokonferencije. Naravno, tadašnja tehnologija koja je omogućavala uspostavu videokonferencije bila je preskupa, pa nije doživjela širu primjenu. Razvojem tehnologije i pojavom interneta, stvorili su se preduvjeti za općom primjenom videokonferencija sa poslovnom i privatnom svrhom.

Što je videokonferencija i kako ju uspostaviti

Teško je opisati sve što je videokonferencija donijela u poslovnom svijetu, ali možemo reći kako je olakšala i pojednostavnila poslovne sastanke i razgovore. Na primjer, sada se svi poslovni sastanci mogu voditi putem videokonferencije, pa se čak i razgovori za posao mogu obavljati na ovaj način. Ovo je uveliko srezalo troškove mnogim tvrtkama, a o uštedi vremena je suvišno pričati. Za uspostavu videokonferencije potrebno je imati tehničku opremu, aplikaciju ili program za povezivanje i internetsku vezu.

Da bi sudjelovali u videokonferenciji morate imati računalo ili bilo koji smart uređaj. Nadalje, potrebna vam je kamera, slušalice i mikrofon kako bi mogli vidjeti, čuti i kako bi vas mogli čuti svi ostali sudionici videokonferencije. Na tržištu se može pronaći sve više aplikacija unutar kojih se umrežavaju i povezuju svi sudionici videokonferencije, a bitno je naglasiti kako svi sudionici moraju imati istu aplikaciju ili program. Online sastanak između dvoje ili više ljudi, bio bi najkraći opis što je videokonferencija.

Što je videokonferencija i koje prednosti donosi

Što je videokonferencija može se promatrati kroz niz prednosti koje donosi sa sobom, a kada su u pitanju poslovni sastanci. Mnogo tvrtki, posebno velikih korporacija svoje urede i pogone imaju na nekoliko lokacija unutar grada, pa čak i u nekoliko različitih država. Takve situacije prije nisu bile moguće jer se tvrtke nisu mogle kvalitetno voditi zbog nemogućnosti organiziranja sastanaka u kratkom roku i sporosti u komunikaciji. Danas je to moguće upravo putem videokonferencije, pa se voditelji, direktori i menadžeri mogu sastajati i dogovarati svaki dan u bilo koje doba dana.

Sve ozbiljne tvrtke koriste sve što je videokonferencija kao način komuniciranja omogućila i time olakšavaju komunikaciju na svim razinama i bez obzira gdje se sudionici videokonferencije nalazili. Skupo putovanje na sastanak, zamijenilo je organiziranje sastanaka putem videokonferencije, što je osim značajnih financijskih ušteda dovelo i do još značajnijih ušteda vremena. Videokonferencije su veća sada naša stvarnost, a zasigurno će u budućnosti u još većem postotku zamijeniti klasične sastanke i razgovore.

Tagovi: