Što je empatija

Što je empatija

Empatija – definicija

Empatija je suosjećanje i sposobnost razumijevanja tuđih osjećaja, perspektiva i situacija. To je sposobnost stavljanja sebe u cipele drugih ljudi i doživljavanje svijeta iz njihove perspektive. Biti empatičan znači osjetiti i razumjeti emocije, potrebe i misli drugih, te na temelju tog razumijevanja odgovarati na njih na suosjećajan i razuman način. Empatija se sastoji od nekoliko komponenti. Prva je emocionalna koja uključuje osjećanje istih ili sličnih emocija kao i osoba koju promatramo. Druga je kognitivna koja se odnosi na sposobnost razumijevanja i prepoznavanja tuđih osjećaja i perspektiva, čak i ako ih ne dijelimo emocionalno. Treća je motivacijska koja podrazumijeva želju da se pomogne ili podrži osobu koja prolazi kroz određene emocije ili situacije. Ona je ključna za izgradnju zdravih međuljudskih odnosa, jer omogućuje osobi da se poveže s drugima na dubljem nivou. Potiče razumijevanje, suosjećanje i međusobnu podršku. Također, važna je i u širem kontekstu, poput stvaranja suosjećajnijeg društva i rješavanja konflikata na miran i konstruktivan način.

Empatija - karakteristike

Empatične osobe su osjetljive na osjećaje drugih ljudi. One su u stanju percipirati emocionalne signale koje drugi šalju i reagirati na njih na prikladan način. Empatija uključuje sposobnost stavljanja sebe u cipele drugih ljudi i gledanje na svijet iz njihove perspektive. To znači razumijevanje njihovih misli, osjećaja i motiva. Empatične osobe osjećaju suosjećanje prema drugima. One ne samo da razumiju tuđe emocije, već i osjećaju s njima, pokazujući empatiju kroz podršku, razumijevanje i empatično ponašanje. Empatične osobe reagiraju na tuđe emocije na način koji odražava njihovu brigu i razumijevanje. To može uključivati ​​pružanje podrške, utješne riječi ili praktičnu pomoć. Empatične osobe pružaju podršku bez osuđivanja ili kritike. One su spremne saslušati i pružiti podršku čak i kad se ne slažu s osobom ili njenim postupcima. Empatične osobe su svjesne granica između sebe i drugih. One mogu prepoznati kada je potrebno dati prostora drugoj osobi ili kada je potrebno postaviti granice radi vlastitog blagostanja. Empatija se razvija i njeguje kroz kontinuiranu praksu. Empatične osobe se trude razvijati svoju sposobnost empatije kroz aktivno slušanje, postavljanje pitanja i promatranje tuđih reakcija.

Empatija – vrste

Postoje dvije različite vrste empatije, a to su plitka i duboka empatija.

Plitka empatija se manifestira kao površno razumijevanje ili reakcija na tuđe emocije. Osoba može pokazati znakove suosjećanja ili razumijevanja, ali ta suosjećanja često ostaju na površinskoj razini. Na primjer, netko može reći "osjećam se loše zbog tebe" samo da bi izrazio suosjećanje, ali možda ne razumije stvarne dubine ili kontekst osjećaja druge osobe.

S druge strane, duboka je znatno intimnija i temeljitija. Osoba koja pokazuje duboku empatiju ima sposobnost potpunijeg razumijevanja i suosjećanja s tuđim osjećajima, perspektivama i iskustvima. Ova vrsta empatije uključuje dublje povezivanje s osobom, pokušaj razumijevanja njenih unutarnjih doživljaja i osjećaja te pružanje podrške na način koji odražava to razumijevanje.

Ključne razlike između plitke i duboke empatije leže u razini angažmana i razumijevanja. Dok plitka može biti površna i ograničena, duboka ide dalje, zahtijevajući više truda, pažnje i emocionalne povezanosti. Duboko empatične osobe imaju sposobnost postavljanja dubljih pitanja, aktivnog slušanja i prilagođavanja svoje reakcije prema stvarnim potrebama i osjećajima drugih ljudi.


Tagovi: