Prometni znakovi

Prometni znakovi

Prometni znakovi svrha i namjena

Prometni znakovi su znakovi koje možemo pronaći na cestama, ulicama, autocestama, trgovima, mostovima i svugdje gdje se odvija promet vozila bilo koje vrste, ali i ostalih sudionika u prometu pješaka, biciklista, motorista, te osoba koje voze romobile i ostale vrste pomagala za kretanje. Osnovna svrha prometnih znakova je informirati i upozoriti sve sudionike u prometu kako se na siguran način ponašati. Prometni znakovi su određeni zakonom u svakoj zemlji i jednako izgledaju svugdje u svijetu s mogućom razlikom u nijansi boje.

Promet u našim životima susrećemo na svakom koraku. Od trenutka kad smo bili mala djeca i išli u vrtić dok su nas roditelji vodili za ruku preko ceste, pa do samostalnog odlaska u školu, polaganja vozačkog ispita, ili smo bez vozačkog ispita pješaci koji se koristimo javnim prijevozom, te aktivni sudionici prometa. Bez obzira kojoj skupini sudionika u prometu pripadamo ovi znakovi nisu namijenjeni samo vozačima automobila, kamiona i ostalih vozila. Znakovi su namijenjeni svima i svi ih trebaju poštivati kako bi osigurali vlastitu sigurnost i jednako tako sigurnost svih ostalih u prometu.

Kada se nađete u nekog stranoj zemlji prepoznat ćete ove znakove jer su oni internacionalno određeni kako bi bili prepoznatljivi. Znakovi u prometu imaju svrhu obavještavanja o nekoj situaciji ili objektu pored prometnice, mogu zabranjivati neke radnje u prometu i davati izričitu naredbu kako se ponašati u prometu, te informirati o događaju koji se događa na prometnici kojom se krećete bez obzira da li ste vozač ili korisnik javnih prijevoza. Znakovi u prometu se razlikuju prema svojoj namjeni, ali i mjestu gdje se nalaze, te mogu se razlikovati u obliku.

Autocesta na primjer ima specifične znakove obavijesti i upozoravanja koji izgledaju kao metalna uska konstrukcija iznad autoceste koja se vrlo rijetko može naći u naseljenim mjestima i gradovima. S obzirom da je vožnja na autocesti većih brzina nego u naseljenim područjima takav oblik znakovlja koji je svijetleći upozorava vozače već iz daljine da obrate pažnju na poruku.

Prometni znakovi vrste

Prometni znakovi se međusobno razlikuju prvenstveno prema namjeni koju u prometu imaju. Međutim, kako smo naveli primjer znakovlja na autocesti mogu se razlikovati i u obliku jer neki od znakova u prometu nisu strogo propisani kako trebaju izgledati. Znakovi koji nisu strogo propisani izgledom su najviše znakovi obavještavanja i znakovi koji informiraju i mogu se razlikovati od zemlje do zemlje ili čak unutar zemlje ovisno o vrsti materijala i mjesta gdje se koriste takvi znakovi.

Također, nemojmo zaboraviti da postoje i različite vrste prometa. Osim cestovnog prometa jako dobro nam je poznat i željeznički promet kojim se kreću vlakovi, sličan njemu tramvajski promet, te zračni i vodeni promet. Svaki od ovih vrsta prometa ima svoje znakove kojima se definiraju pravila ponašanja. Sudionici svake vrste prometa, vozači, strojovođe, piloti i kapetani brodova moraju jako dobro poznavati propisane znakove za promet u kojem sudjeluju.

Cestovni promet je najprisutniji u našoj svakodnevici jer čim izađemo iz kuće ili stana nalazimo se u nekoj ulici, odnosno prometnici. Prometni znakovi namijenjeni cestovnom prometu su definirani prema svojoj namjeni.

Znakovi u prometu koji sudionike prometa upozoravaju na opasnost, znakovi opasnosti, bez obzira radi li se o vozačima ili ostalim sudionicima u prometu imaju svrhu upozorenja da se na prometnici dešava ili se može pojaviti neka opasnost. Prema ovim znakovima treba pristupiti sa iznimnom pažnjom jer oni nisu postavljeni zbog izložbe nego upozoravaju na opasnost koja bi se mogla dogoditi.

Znakovi koji daju izričite naredbe imaju namjenu dati naredbu kako i sam naziv kaže sudioniku u prometu. U ovu skupinu spadaju i znakovi zabrane kojima se nešto zabranjuje. Osim što ovi znakovi daju neku zabranu, oni mogu ukazivati i na prednost kretanja vozila u prometu.

Postoje još znakovi obavijesti kojima je osnovna namjena obavještavati o nekom događaju, objektu uz prometnicu kao na primjer oznaka bolnice. U ovu skupinu spadaju i znakovi obavijesti za vođenje prometa čija osnovna namjena je usmjeravanje prometa i obavještavanje o smjeru kretanja prema nekom određenom gradu, državi, svima poznati znakovi putokazi.

Prometni znakovi izgled

Kako bi prometni znakovi bili lako i brzo prepoznatljivi, osnovne vrste znakova koji su zakonom propisani i internacionalnog su karaktera imaju svoj izgled ovisno o vrsti i namjeni. Čak iako niste išli na vozački ispit upravo zbog različitog izgleda prema namjeni danas djeca u školi uče o raspoznavanju vrste znakova prema izgledu znaka, jer i djeca su sudionici u prometu i trebaju poznavati barem osnove. Ulogu upoznavanja sa znakovima djece u školama obavljaju policajci koji na početku školske godine prvašićima drže kratka predavanja o prometu i prometnim znakovima zbog sigurnosti djece prilikom dolaska u školu.

Znakovi koji upozoravaju na opasnost su u najvećoj mjeri u obliku pravokutnog trokuta, s vrhom trokuta prema gore, te se može prepoznati i sa stražnje strane. Međutim, najvažnije je što se nalazi sa prednje strane, trokut je s prednje strane u bijeloj boji obrubljen crvenom trakom i na sebi ima sadržaj ovisno o opasnosti na koju upozorava. Spomenut ćemo samo neke od ovih znakova koji upozoravaju na opasnost. Trokut koji ima uskličnik upozorava na opasnost na cesti, što može biti bilo koja opasnost od divljih životinja, do gradske sredine kad on znači da vozač treba obrati pažnju na sve moguće opasnosti. Znakovi sa zakrenutim strelicama upozoravaju na zavojite prometnice, zavoje udesno ili zavoje ulijevo. Proučite dalje sami koji još znakovi za opasnost postoje jer su vrlo interesantni zbog raznolikosti koje se sve opasnosti mogu pojaviti na prometnici.

Znakovi koji daju izričite naredbe uključivo znakove zabrane su okruglog oblika, također s prednje strane na bijeloj podlozi obrubljeni crvenim debljim rubom sa određenim simbolom u sredini znaka. Ovi znakovi imaju dvije iznimke u osnovnom obliku, a to je znak Stop i znak za raskrižje s prednosti prolaska. Znak Stop ima oblik osmerokuta i na njemu je crvena podloga sa bijelim slovima, a oblik osmerokuta je zato da sudionik koji dolazi iz suprotnog smjera ili slijeva, odnosno zdesna prepoznajući osmerokut ima uvid da je to znak za Stop. Obrnuti trokut, odnosno trokut koji vrh trokuta ima okrenut prema dolje također ima istu namjenu za sve sudionike u prometu zbog svog izgleda da bude prepoznatljiv iz svih smjerova. Ovi znakovi nisu samo crveno bijele boje već mogu biti plavo bijele boje.

Znakovi obavijesti mogu biti različitih oblika od pravokutnika jednakih ili različitih dužina i visina, do okruglih oblika, ovisno o čemu obavještavaju takvi standardi znakova su propisani. Uglavnom su na bijeloj podlozi obrubljeni plavom bojom, ili plava podloga sa bijelim slovima ili simbolima. Najpoznatije znakove koje možemo spomenuti su znakovi za parkiranje, bolnicu, policiju, benzinsku postaju, taxi i još mnogo drugih obavijesti koje su potrebne sudionicima u prometu. Ostali znakovi za vođenje prometa su ploče različitih veličina koje mogu biti zelene i narančaste boje. Zelene ploče su usmjerene na promet autocestama, dok narančaste boje označavaju smjer kretanja u naseljenim mjestima.

Još je važno napomenuti da prometni znakovi, osim ovih propisanih oblika postavljenih na metalnim stupovima, svojim izgledom mogu biti i signalizirajući svjetlom, i to vertikalna i horizontalna signalizacija.


Tagovi: