Pradaxa – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Ljepota i zdravlje

Pradaxa - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Pradaxa – djelovanje lijeka

Pradaxa je lijek koji koristi kao antikoagulans, protiv zgrušavanja krvi, osobito kod sprječavanja stvaranja krvnih ugrušaka u venama kod odraslih osoba nakon kirurškog zahvata zamjene kuka ili koljena, za sprječavanje moždanog udara koji može biti uzrokovan krvnim ugruškom u mozgu ili u drugom organu kada se radi o sistemskoj emboliji za što se lijek također preventivno koristi. Ovaj lijek koristi se kod liječenja duboke venske tromboze (obično kod krvnih ugrušaka u dubokoj veni, u nozi), kod plućne embolije i kao lijek protiv krvnih ugrušaka u venama i za sprječavanje njihovog ponovnog stvaranja u djece. Osnovna djelatna tvar u lijeku je dabigatran eteksilat, djelujući na način da blokira stvaranje krvnih ugrušaka, za prevenciju moždanog udara kod osoba s jednim ili više rizičnih čimbenika kao što je prethodni moždani udar ili npr. zatajenje srca. Pradaxa je lijek koji smanjuje rizik stvaranja krvnih ugrušaka i za liječenje venskih tromboembolijskih događaja i kod pedijatrijskih bolesnika od njihovog rođenja do manje od 18 godina starosti. Lijek je svrstan na dopunsku listu lijekova. Prema režimu izdavanja to je lijek koji se izdaje na recept, u ljekarni.

Način primjene Pradaxa lijeka

Pradaxa lijek izdaje se samo na liječnički recept. Doziranje lijeka i trajanje liječenja ovise o stanju pacijenta kojemu se propisuje, o dobi bolesnika, bubrežnoj funkciji te o ostalim lijekovima koje pacijent uzima. Doza lijeka kod djece primjenjuje se ovisno o njihovoj tjelesnoj težini. Pradaxa lijek se uzima na usta, u obliku kapsula za odrasle i djecu stariju od 8 godina. Za djecu mlađu od 12 godina u primjeni su granule lijeka, a kao prašak i otapalo za pripremu otopine za piće koristi se za djecu mlađu od godine dana. O svim promjenama oblika lijeka i promjeni doze odluku treba donijeti liječnik specijalist, osobito bolesnici koji su izloženi povećanom riziku od krvarenja trebaju biti pomno praćeni od strane liječnika. Za više informacija o primjeni ovog lijeka potrebno je pročitati uputu o lijeku, odnosno obratiti se liječniku ili ljekarniku. U uputi o lijeku potrebno je da bolesnik prijej uzimanja lijeka pročita upozorenje u kojim slučajevima ne smije uzimati lijek, kao što je npr. slučaj alergija na sastav lijeka, u slučaju krvarenja i sklonosti krvarenjima, u slučaju teško oštećene funkcije ili bolesti jetre itd. U uputi o lijeku potrebno je pročitati koje su moguće kontraindikacije lijeka o čemu je potrebna i dodatno savjetovanje s liječnikom.

Nuspojave lijeka Pradaxa

Postoje rizici i nuspojave povezane s lijekom Pradaxa. Najčešća nuspojava je krvarenje, te se posebna pažnja mora posvetiti ovom rizičnom čimbeniku. Posebno je važno da se ovaj lijek ne smije primjenjivati kod osoba koje imaju ozbiljno smanjenu bubrežnu funkciju, kod osoba koje trenutačno imaju obilno krvarenje ili su zbog bolesti izložene velikom riziku od obilnog krvarenja. Ovaj lijek ne smiju koristiti bolesnici koji primaju i neki drugi antikoagulans, bolesnici koji imaju bolesnu jetru, osobe s umjetnim srčanim zaliscima, a oni koji koriste određene druge lijekove prvo se moraju savjetovati s liječnikom ili ljekarnikom prije nego počnu koristiti Pradaxa lijek. Liječnika ili ljekarnika potrebno je obavijestiti i u slučaju uzimanja lijekova koji se izdaju bez recepta, npr. i biljnih lijekova. U slučaju trudnoće, trudnica ne bi smjela uzimati lijek osim ako liječnik ne savjetuje da bi primjena lijeka bila sigurna. Žene u reproduktivnoj dobi trebale bi izbjegavati uzimanje ovog lijeka, također i žene koje doje.

Tagovi: