Morseova abeceda – što je i kako se koristi

Zanimljivosti

Morseova abeceda - što je i kako se koristi

Kako je nastala Morseova abeceda?

Morseov kod ili šifru možemo opisati kao sustav međunarodne usvojene abecede koja u žičanoj te radio telegrafiji predstavlja slova, brojeve, znakove interpunkcije i ostale zvanične kratice. Kako je nastala Morseova abeceda? Samuel Finley Breese Morse je bio američki slikar te izumitelj, upravo on je izumio Morseov kod ili šifru koji je postao jedan od najpoznatijih telegrafskih ili brzojavnih kodova ili šifra. Morseova abeceda je u početku originalno kreirana za potrebe električnog telegrafa, nastaje sredinom 1830 – ih godina i također se koristi za radio komunikaciju. Tada su se za emitiranje koda koristila samo dva stanja, točnije on – off, 0 – 1, da – ne.

Ovo se danas opisuje kao rana primjena poznatog binarnog koda. Standard koji je internacionalno prihvaćen za Morseov kod se sastojao od 6 elemenata: Kratkog znaka ili točke, dugog znaka ili crte, razmaka između elementa istog slova koji traje koliko i jedna točkica, razmak između slova koji traje koliko i 3 točkice, razmak između riječi koji traje koliko i 5 točkica, i razmak između rečenica. U pisanju kod Morseova koda ili abecede se koriste dva glavna simbola – (dah) ili. (dot). Točkica ili dot se gleda kao mjerna jedinica vremena i ona je oznaka samog tempa slanja poruke. Jedna crtica ili dah obično traje koliko i 3 točkice.

Zašto je nastala Morseova abeceda?

Morseova abeceda je prvobitno osmišljena da bude jednostavna za čitanje ljudima bez računala, točnije da postoji mogućnost improvizacije kod načina ili izvora njenog primjenjivanja. Može se koristiti u slučaju nužde pomoću paljenja i gašenja svijetla, prekidanja strujnog kruga, raznih zvukova kao kucanje ili struganje i raznih vizualnih podražaja. Prilikom njenog razvoja smatralo se kako će se ona uvijek koristiti jer je najjednostavniji oblik komunikacije i lagana je za naučiti, no razvoj komunikacijske tehnologije je brzo navedenu abecedu stavio sa strane.

Morseov kod ili Morseova abeceda je zastario. Iako ona danas još postoji i koristi se, današnja inačica se bitno razlikuje od originalne verzije koju je razvio Morse i njegov pomoćnik Vail. Danas se ona koristi u slučaju opasnosti kada sve druge opcije poziva u pomoć zakažu. Dan danas se uči u izviđačkim grupama i u školi kao dio povijesti razvoja u komunikacijama. Da nije bilo Morseove abecede, razvoj brzojava ne bi izgledao kao što danas izgleda.

Gdje se danas koristi Morseova abeceda?

Danas smo svi upoznati s kraticom SOS kao simbolom kada se događa opasnost i kada je potrebna pomoć. Morseova abeceda je svoju primjenu ubrzo nakon razvoja pronašla u pomorskom svijetu. Ona je imala važnu ulogu u komunikaciji s brodovima koju su se nalazili daleko na otvorenom moru, jer upravo su oni često bili u opasnosti kada bi ih zadesilo nevrijeme ili neki drugi oblik opasnosti. Pomorci na takvim brodovima bi onda molili za pomoć uz kraticu SOS što je tada označavalo “Save our ship”.

Mnogi su kasnije uvidjeli da bi ovaj poziv za pomoć mogao biti i kratica za “Save our souls”. Slanje u pomoć je izgledalo tako da su se otkucale tri točkice, tri crtice i zatim opet tri točkice. I danas se Morseova abeceda najčešće koristi u pomorskom svijetu. Mnoge akcije spašavanja su se dogodile zahvaljujući navedenoj abecedi. Iako je van primjene već dosta vremena, mnogi ljudi ju još rado uče u slučaju da im je ikada potrebna pomoć.

Tagovi: