Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Koliko je minimalac u Hrvatskoj, plaća

Minimalac je izraz za minimalnu plaću na koju ima pravo svaki radnik. Plaća je iznos koji radnik dobiva sa strane poslodavca za svoj obavljen posao, no plaća je puno više od toga. Da bi odgovorili na pitanje koliko je minimalac u Hrvatskoj, prvo moramo od čega se sastoji jedna plaća. Kada primite platnu listu koja je dokaz o isplaćenoj plaći za mjesec prije vjerojatno poput većine samo gledate novac koji vam je sjeo na račun, neto plaću. Plaća također sadržava i dva bruto iznosa. Vaša ukupna plaća nije ona koja je vidljiva na vašem računu. Bruto 1 obračunava mirovinsko osiguranje, porez i prirez, kada se iz bruto 1 plate doprinosi dolazi do neto iznosa. Bruto 2 je iznos troška rada ili trošak poslodavca, to je iznos kojeg poslodavac mora zaraditi da bi vama došla neto plaća. Uz bruto i neto postoji i nominalna i realna plaća. Nominalna plaća je iznos novca isplaćenog na tekući račun, a realna plaća je pokazivatelj vrijednosti vaše plaće gdje se u obzir uzima inflacija. Zašto je ovo bitno za koliki je minimalac u Hrvatskoj? Radi izračuna vaše buduće plaće. Uvijek se preporučuje da na budućim razgovorima za posao tražite iznos neto plaće. Koliko je minimalac u Hrvatskoj je pitanje na koje zadnjih godina dobivamo drugačiji odgovor sa strane vlade.

Koliko je minimalac u Hrvatskoj, minimalna plaća

Od 2015 godine minimalna plaća u Hrvatskoj raste. Koliko je minimalac u Hrvatskoj? Veći nego prijašnjih godina. Tako je za 2021 godinu određena minimalna Bruto plaća u iznosu od 4. 250 kuna, dok je određena minimalna Neto plaća u iznosu od 3. 4000 kuna. Uzimajući u obzir današnje troškove života, mnogi smatraju kako je i dalje Neto iznos premalen i kako bi minimalno trebao iznositi upravo gore naveden bruto iznos. Koliko je minimalac u Hrvatskoj određuje Vlada, dok poslodavci biraju koji je iznos plaće koji će vam ponuditi za vaš rad, u prijevodu plaća može biti veća od navedenih 4. 250 kuna, ali ne smije biti manja od Neto plaće od 3. 400 kuna. Iako, nažalost, mnogi radnici još dan danas u strahu od gubitka posla rade i za manje novce. Minimalna plaća u Hrvatskoj je narasla za ukupno 187 kuna u Bruto iznosu i 150 kuna u Neto iznosu za razliku od godine prije.

Koliko je minimalac u Hrvatskoj, rast minimalca

Zadnjih godina postao je trend da se minimalac u Hrvatskoj postupno povećava i da građani mogu malo odahnuti, iako 150 kuna veća plaća nije nešto s čim su mnogi od nas sretni. Vjerojatno ćemo se i sljedeće godine pitati koliko je minimalac u Hrvatskoj ako dođe do njenog povećanja. Hrvatska nažalost i dalje zaostaje u plaćama u EU. Prosječni minimalci na istoku Europe su 700 eura, 5. 258 kuna, dok je na sjeverozapadu EU minimalac čak izdan 1. 500 eura, 11. 269 kuna. Hrvatska stoji bolje nego Bugarska, Mađarska, Rumunjska i Latvija ali i lošije nego Češka, Estonija, Poljska, Slovačka i Litva. Zadnjih godina je nažalost popularan i trend odlaska Hrvata u strane zemlje u potrazi za boljom budućnosti i boljom zaradom. Računica je čista, ako radite u Hrvatskoj za minimalac nažalost ne možete nikako sami preživjeti. Koliko je minimalac u Hrvatskoj? Odgovor je i dalje nedovoljan kako bi se moglo preživjeti od mjeseca do mjeseca

Tagovi:

Više članaka

Gdje zamijeniti kovanice eura

Gdje zamijeniti kovanice eura

Iako je Hrvatska članica EU još se nije odlučila predstaviti euro kao svoju valutu. Zadnjih godina se sve više razmatra zamjena valuta, tj. Da Hrvatska kuna ode u prošlost a da euro bude budućnost nov

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije je postalo sve češće pitanje u doba krize kada mnogi od nas nažalost trebaju neki oblik pomoći, osobito financijski. Unazad zadnjih godinu dana Hrvatsku su potresli bro

Krediti u inozemstvu za hrvatske građane

Krediti u inozemstvu za hrvatske građane

Prema posljednjim istraživanjima provedenima u Hrvatskoj vezano za kredite, hrvati se sve manje zadužuju. Razlozi su očito nastala kriza i porasta kamata. Hrvati su se okrenuli internetu i brzim pozaj