Koji je rok za predaju putnog naloga

Koji je rok za predaju putnog naloga

Što je putni nalog

Putni nalog je dokument kojim pismenim putem poslodavac svog zaposlenika upućuje na službeno putovanje. Službeno putovanje se smatra kada zaposlenik treba otputovati u mjesto različito od sjedišta tvrtke s određenom poslovnom svrhom. Poslovna svrha može biti poslovni sastanak sa poslovnim parnerom ili potencijalnim poslovnim partnerima, poslovna svrha je i edukacija u mjestu koje se razlikuje od sjedišta tvrtke, nadzor poslovanja te bilo koja druga poslovna svrha u skladu s potrebama poslodavca.

Putni nalog kao dokument se izdaje prije kretanja na službeni put i ovaj dokument potpisuje odgovorna osoba koja upućuje zaposlenika na službeni put. Nakon završenog putovanja zaposlenik koji je bio na službenom putu će predati potpisani i popunjeni dokument putnog naloga s informacijama kada je krenuo i kada se vratio s puta, kojim prijevoznim sredstvom se koristio, u koje mjesto je putovao, koje je troškove imao na službenom putu a da nisu bili plaćeni od strane poslodavca, te napraviti obračun putnog naloga i tražiti povrat utrošenog novca za troškove koje je imao ili obračunati razliku između troškova i akontacije koje je za putovanje dobio unaprijed prije puta.

Koji rok za predaju putni nalog ima

Zakonodavstvo je propisalo rok od tri radna dana po povratku s poslovnog puta da zaposlenik treba napraviti obračun putnog naloga sa svim potrebnim informacijama koje treba upisati u putni nalog po povratku s puta. Naime, treba naglasiti da se službeni put za koji je zakonska obaveza izdati i predati putni nalog onaj put koji je udaljen od sjedišta tvrtke najmanje 30 kilometara naviše, te da odredište može biti i u inozemstvu.

Putni nalozi koji se koriste za višednevno putovanje će obuhvatiti period od nekoliko radnih dana, koji u nekim slučajevima mogu uključivati i dan vikenda zbog potreba putovanja na dalje destinacije. Prema internoj politici tvrtke za pokrivanje prehrane i prijevoza u mjestu odredišta zaposlenika mogu se isplaćivati dnevnice koje su zakonom propisane do određenih iznosa kao neoporezive porezom na dohodak. Poslodavac internim aktom može odrediti dnevnice u visini iznad propisanih no u tom slučaju je potrebno na razliku obračunati sva davanja kao da se isplaćuje dohodak.

Zašto putni nalog

Putni nalog je isprava temeljem koje se prema zakonu o računovodstvu vrši isplata zaposleniku koji je upućen na službeni put putni troškovi, ali i računovodstveni dokument temeljem kojeg se u poslovnim knjigama knjiži poslovno opravdani trošak. U protivnom bi se zaposlenici mogli upućivati na putovanja koje bi mogli koristiti za privatne svrhe što u poreznom smislu ne predstavlja poslovno opravani trošak već darivanje i nadoknade zaposleniku u privatne svrhe što je oporezivo porezom na dohodak, kao i obveznim doprinosima jer se to smatra plaćom u naturi koje poslodavac daje zaposleniku.

Putni nalog ima svoju svrhu kod koje je potrebno opravdati poslovni trošak i opravdati da putovanje doista ima poslovnu svrhu bez obzira da li se o poslovnom sastanku, edukaciji ili nekoj drugoj poslovnoj svrsi.

Porezne kontrole su vrlo stroge u nadzoru upravo ovog dokumenta kada kontroliraju poslovnu dokumentaciju tvrtki jer se upravo plaćanjima putovanja pogodovalo nekim zaposlenicima, direktorima, te je stoga porezna uprava postrožila kontroliranje upravo putnih naloga.


Tagovi: