Kojeg plina ima najviše u zraku

Znanost

Kojeg plina ima najviše u zraku

Zašto je važno kojeg plina ima najviše u zraku

Zrak je smjesa plinova koja kao fini omotač obavija zemlju i omogućuje i čuva život na zemlji. Naravno da je za disanje ljudi, životinja i biljaka kisik najvažniji, ali njega nema najviše u zraku, najviše je dušika. Sada kada znamo kojeg plina ima najviše u zraku moramo se pozabaviti razlozima za to. Kisik je reaktivan, a dušik inertan plin, kisika u zraku ima 20,946 %, a dušika 78,084 %, nema života bez kisika i disanja, a biološke procese omogućava dušik.

Zašto je važno kojeg plina ima najviše u zraku, upravo zato što dušik hrani tlo, a tlo daje hranu svim živim bićima na zemlji zato ga i ima tri puta više od kisika. U prirodi su svi kemijski i biokemijski procesi kružni i udjeli plinova u zraku nisu uvijek neka konstanta, jer ovise o zagađenjima zraka, naravno, dušik iz zraka nije za disanje, ali nije toksičan za ljude. Grahorice uzimaju dušik iz zraka direktno i otpuštaju ga u tlo za druge biljke.

Plodno i neplodno tlo su pokazatelji kojeg plina ima najviše u zraku

Proizvodnja hrane je temelj egzistencije, a direktno ovisi o plodnosti tla. Naravno da je za proizvodnju hrane važno i sunce i voda, ali bez dušika tlo se brzo iscrpljuje i ne nudi dovoljno hrane za uzgoj biljaka. Plodno i neplodno tlo su pokazatelji kojeg plina ima najviše u zraku, a posno i istrošeno tlo se često popravlja sijanjem djeteline ili mahunarki koje mogu uzimati dušik direktno iz zraka i obogaćivati njime tlo. Tako se zemlja odmara i vraća u ravnotežu.

Kojeg plina ima najviše u zraku i zašto je nezamjenjiv za živa bića možemo razumjeti samo ako znamo biokemijske procese koje dušik potiče i omogućuje, a trebali bi znati i o dušičnim spojevima koji se zovu nitrati i ostalim dušičnim spojevima bez kojih ne bi mnogi industrijski procesi bili mogući. Dušik ne dišemo i ne udišemo iako njegovo ime simbolički to i samo kaže, ali bez njega život na zemlji ne bi bio moguć.

Kojeg plina ima najviše u zraku potvrđuje industrija i moderni način života

Moderni uzgoj hrane ovisi o dušiku i umjetnim gnojivima, moderna prerada hrane i čuvanje namirnica od kvarenja ovise o dušiku, dušik i njegovi spojevi su neizostavni u industriji stakla, metalurgiji. U svim dostignućima i navikama modernih ljudi je dušik. Kojeg plina ima najviše u zraku potvrđuje industrija i moderni način života, a kako njegov latinski naziv glasi nitrogen, jasno je da je industrija eksploziva nezamisliva bez dušika.

Dušik je i osnovni sastojak bjelančevina i kada bi uspjeli u malo riječi pobrojati sve primjene dušika to bi samo bolje pojasnilo njegovu važnost. Kojeg plina ima najviše u zraku i zašto se u svom elementarnom stanju pojavljuje u zraku kao dvo-atomska molekula N2, pa možda baš zato da popuni što više prostora u zraku, jer njegovih 78% udjela u zraku ga stavlja na prvo mjesto među plinovima koji su u sastavu zraka koji nježno ovija zemlju koja nam je dom kao i svi ostalim oblicima života.

Tagovi: