Kako vezati brod

Kako vezati brod

Kako vezati brod uz obalu, a kako na otvorenoj pučini

Vještina vezanja mornarskih čvorova, kompletna i ispravna ostala oprema, te poznavanje pravila sidrenja su za vašu sigurnost i sigurnost drugih sudionika u vodenom prometu prevažna, a čuvaju i vašu i tuđu imovinu na vodi. Dakle, vještina upravljanja brodom nije dovoljna. Kako vezati brod uz obalu, a kako na otvorenoj pučini uključuje i kopče za vezanje koje svaki brod treba imati i obično su raspoređene po tri sa svake strane. Kod pristajanja uz obalu vodite računa o drugim plovilima oko vas.

Kada pristanete, prvo morate isključiti motor, pa tek onda započeti vezivanje. Brzina vezanja je važna, pogotovo ako je vjetrovito, a čvor na kopčama mora biti čvrst, ako treba, svežite dvostruki čvor. Kako vezati brod na pučini postoje dva načina ili sidrom i to se i zove sidrenje ili za bovu koja pluta na površini bode. Odbojnici na brodu čuvaju brod da se ne ošteti u sudaru sa pristaništem ili sa drugim plovilima.

Kako vezati brod i što je pramčani, a što krmeni vez

Privezani brod mora biti dovoljno čvrsto vezan da ga valovi i vjetar ne bacakaju kao orahovu ljusku i da se ne sudara ni sa obalom ni sa drugim plovilima, ali i mora biti i dovoljno opušteno vezan, da izdrži gibanja vode koje izazivaju plima i oseka. Kako vezati brod i što je pramčani, a što krmeni vez, ustvari oba veza su nužna da se brod osigura od neželjenih kretanja i sudaranja koja bi mogla rezultirati manjim ili većim oštećenjima.

Poprečno i uzdužno gibanje vezanog broda je neizbježno, a čvrst - opušteno vezanje se nauči s praksom. Kako vezati brod za bovu je možda najzahtjevnije jer se na valovima giba i brod i bova i za takvo vezanje morate biti doista vješti. Zato manje iskusnima više leži sidrenje i to im je nekako najsigurnija varijanta, spustiti sidro na morsko dno i biti siguran da je brod vezan za morsko dno samom težinom sidra.

O vještini plovidbe ovisi kako vezati brod

Ako ste vješti i sigurni u upravljanju, onda znate da se nijednoj obali ne prilazi u punoj brzini, pogotovo, ako konfiguraciju te obale ne poznajete dobro. I pri ulasku u dobro opremljenu marinu morate paziti i na svoj brod i druga plovila u marini. O vještini plovidbe ovisi kako vezati brod, jer ćete vješto i lako manevrirati do mjesta za privez. Naravno, važna je i kvaliteta vašeg broda, kvaliteta užadi za privez, dovoljan broj kvalitetnih kopči da ograničite bočno i naprijed - nazad kretanje privezanog broda.

Nijedan brod vezan samo s jednim krajem nije sigurno vezan brod. Kvalitetna užad i kopče možda jesu skuplji, ali je s njima vaš brod sigurniji. Tanko uže može puknuti i vaš se brod može oštetiti, a to vas može koštati puno više od malo skupljeg i kvalitetnijeg užeta. Kako vezati brod početnici najbolje uče od iskusnih morskih vukova, ali podosta nauče i na vlastitim greškama.


Tagovi: