Kako učiti – 5 savjeta za bolju koncentraciju

Zanimljivosti

Kako učiti - 5 savjeta za bolju koncentraciju

Kako učiti redovito i u kakvim uvjetima

Svi u životu učimo, od osnovne škole, srednje, sveučilišta pa do tečaja i seminara. Neovisno koja je dob u pitanju osnovna pravila su ista kako učiti pravilno i efektivno.

Vrlo je važno uz ostale obaveze napraviti dnevni raspored koji će uključiti vrijeme rezervirano za učenje. Ne treba biti svaki dan u isto vrijeme, ali odvojite sat vremena tokom dana za učenje. Za proces kako učiti je važno jest da učenje bude svakodnevno, jer na taj način se stječe navika koji će mozak usvojiti da svakodnevno bude spreman primati nove informacije. U tih sat vremena odvojite 5 minuta za kratku pauzu kako bi mogli nastaviti učiti.

Mjesto gdje se uči treba biti tokom učenja namijenjeno samo učenju bez ometanja sa drugim stvarima poput mobitela, televizije ili igrački. Ukoliko imate sobu za učenje ili radni stol neka budi opremljeni samo sa stvarima koje su potrebne za učenje, poput kalkulatora, papira, blokova, olovki, gumica i sličnog pribora potrebnog.

Kako učiti uz organizaciju i plan učenja

Kako učiti da bi vaše učenje bilo produktivnije, da biste ono što učite brzo i lako pamtili može vam pomoći kreiranje plana učenje. Unaprijed isplanirajte koje cjeline gradiva ćete učiti u narednih par dana. Prema rokovima koje imate za polaganje ispita ili testiranja koje slijedi, takav plan si napravite.

Organizacija učenja je osnova svakog učenja, uz dobru organizaciju učenja već ste si stvorili dobre uvjete. Ako ste se pripremili kako smo već naveli da svakodnevno učite i imate prostor u kojem vas neće nitko i ništa ometati, napravili ste plan učenja za svaki dan, već ste na pola puta.

Plan učenja treba i uključivati cilj kao motivaciju za učenje. Svakako cilj svakog učenja je uspješno položen ispit, test sa dobrom, odličnom ocjenom. Međutim, ono što je još važnije kao motivacija jest kako učiti, a to je upravo da učite sa razumijevanjem onoga što učite. Potrudite se da ne učite napamet, već da gradivo koje učite doista i razumijete. Na taj način ćete gradivo trajno memorirati jer možda će vam primjena upravo gradiva koje sada učite dobro doći u nekim životnim situacijama.

Kako učiti par korisnih trikova

Naravno uvijek postoje i korisni trikovi koji mogu pomoći kako učiti. Dokazano je da klasična glazba poboljšava koncentraciju prilikom učenja, pa ukoliko imate nekog omiljenog glazbenika klasične muzike svakako isprobajte učenje uz klasičnu glazbu.

Također, ukoliko učite na način da učite kao da ćete vi nekoga podučavati uvelike će vam olakšati učenje jer na taj način trebate razumjeti ono što učite da biste nekom drugom mogli objasniti gradivo.

Kako učiti uspješno može vam pomoći ako sami sebe testirate na kraju dana. Pronađite zadatke u knjizi ili na internetu o gradivu koje ste savladali taj dan i testirajte naučeno. Uvijek možete zamoliti nekoga od obitelji da vas ispita naučeno gradivo, međutim ukoliko se radi o matematičkim, kemijskim, informatičkim zadacima pronađite testove i istestirajte se.

Ukoliko ste na predavanjima koristili bilješke one vam mogu pomoći tokom učenja. Jednako tako vam mogu pomoći i ako tokom učenja radite kartice sa kratkim tekstom koje će predstavljati natuknice bitnih stvari iz gradiva. Ponavljajući tekstove sa kartica zapravo ponavljate najvažnije dijelove gradiva koje učite.

Tagovi: