Kako su konji pripitomljeni

Kako su konji pripitomljeni

Konji i njihova značajna uloga u povijesti čovječanstva

Malo koja životinja je imala tako značajnu ulogu u razvoju i povijesti čovječanstva poput konja. Konji su bili veoma korisne životinje za nomadska plemena, vitezove, vojske, ali i za običnog čovjeka. Svojom snagom, brzinom i spretnošću ove životinje su poslužile su kao prijevoznici, oružje i pomoć. Zašto su ove životinje rado pomagale čovjeku? Odgovor je hrana. Mnogi tadašnji divlji konji povezivali su prisustvo čovjeka s hranom. U počecima ostvarivanja kontakta ljudi nisu pomišljali na mogućnost jahanja ili korištenja ove životinje, no kako se ona sve više pripitomljavala dodijeljene su joj razne svrhe.

Da li se zna tko je prvi pripitomio konja i na koji način? To pitanje je i dalje misterij, iako postoje određena nagađanja. Najstarije rezbarije/crteže pećinskih ljudi u Europi pokazuju konja koji na sebi nosi određene oznake koje podsjećaju na uzde. Da li je moguće da su još tada ljudi koristili konje? Povjesničari tvrde da je navedeno moguće. Vjeruje se kako su azijska nomadska plemena bila prva plemena koja su ukrotila i pripitomila konje. Ovdje postoji teorija da je konj iz Azije unijet u Malu Aziju i Europu i da je tako krenulo njihovo pripitomljavanje i širenje.

Za što su služili konji?

Konji se spominju i u drevnom Babilonu, što je otprilike 3.000 godina prije naše ere. Konj je bio pripitomljen puno prije takozvane pisane ere, tako da je teško odrediti tko je imao značajnu ulogu u njihovom pripitomljavanju ili koja je rasa konja bila prva. Najstarija rasa konja koja je uzgajana za jahanje je arapska. Povjesničari su otkrili da arapski konj datira još iz 15-og stoljeća kada su uzgajani da budu manjeg rasta, vitkih nogu i manjih kopita. Njihova kratka te jaka leđa mogla su podnijeti duge relacije.

U doba Julije Cezara konji su bili manji i otporniji, što znači da ih se često koristilo za prenašanje stvari ili za ispomoć. Kada je nastupilo zlatno doba vitezova nastupilo je i prvo uzgajanje konja. Uzgojem se htio postići veći i jači konj koji može poslužiti za ratne svrhe. Kada je navedeno postignuto, započeo je drugi krug uzgoja gdje su nastale prve vrste galopera (brzih konja). Tijekom povijesti ova životinja imala je mnoge zadaće koje je uspješno obavljala. I dan danas možemo pronaći konje koje ispunjavaju određene svrhe.

Konji nekada i danas

Danas vjerujemo kako su prvi konji pripitomljeni sa strane nomadskih naroda prije 5000 godina. Čovjek je ove životinje prvobitno koristio za transportne i radne svrhe. Budući da je konj kao životinja ispunjavala sve svrhe, sve je manje bilo lova na njih (krzno i meso), i sve su se više pripitomljavali. Kada je čovjek prvi puta uzjahao konja i upregao kola došlo je do novog razvoja u ljudskoj civilizaciji. Nažalost, ove predivne životinje sudjelovale su u brojnim ratnim osvajanjima, pa se često kaže da su pod kopitima konja nestajala i nastajala brojna carstva i brojne kulture.

Kako su konji gubili na poljoprivrednom i vojnom značaju, njihove druge vrijednosti isplivale su na površinu. Ovdje će konj po treći puta u povijesti imati značaj - postaje partner u sportu i rekreaciji, ljubimac i prijatelj, pomoć u ubrzanom svijetu. Konj je gotovo uvijek pronalazio razlog svog opstanka uz ljude, i upravo zato ga mnogi smatraju posebnom životinjom. Usprkos njegovim raznim svrhama kroz povijest, konj je i dalje ostao simbol snage, moći i slobode.


Tagovi: