Kako se metal širi i sažima

Kako se metal širi i sažima

Metal i njegova svojstva

Metal je kemijski element koji je poznat po svojem dobrom provođenju elektriciteta i topline, kao i po svojem stvaranju kationskih i ionskih veza s nemetalima. Prema kemiji, metal je kemijski element, spoj ili isto tako tako legura koja ima svoje svojstvo visoke električne vodljivosti. U metalima će atomi opuštati elektrone i tako dolazi do stvaranja iona ili kationa. Navedeni ioni su okruženi sa delokaliziranim elektronima koji si odgovorni za vodljivost.

Čvrstoća ovakvog tijela održavat će se elektrostatskim međudjelovanjem između iona kao i elektronskih oblaka, i upravo se takvo djelovanje ili vezna naziva metalna. Prema samoj definiciji, metali se mogu opisivati i kao skupina pozitivnih iona koji su okruženi s delokaliziranim elektronima. Riječ je o jednoj od tri skupine elemenata koji će se promatrati prema svojim svojstvima ionizacije kao i atomske veze, poput metaloida i nemetala. Metali danas zauzimaju najveći postotak periodnog sustava elemenata, dok su se nemetali smjestili samo na desnoj strani.

Metal i njegova podjela

Kao što je navedeno, metali čine najveću skupinu u periodnom sustavu elemenata. Ukupno ih ima 84 od 107, i svi su slični prema svojim svojstvima: Metalnom sjaju, vodljivosti struje te topline, kovnosti, čvrstoći, lakoj pokretljivosti elektrona, bazičnim oksidima. Kako se metal dijeli? Prema podjeli on može biti: Plemenit - Ne korodira, najpoznatiji oblici zlato i patina. Poludragocjeni - Na zraku mogu dobiti sloj oksida koji štiti od korozije, najpoznatiji oblici su aluminij, srebro i bakar.

Neplemeniti - Vrsta metala koja korodira, najpoznatiji oblik je željezo. Kada se metal krenuo proizvoditi, prvi tehnički oblici bilo su bronca, nelegirani čelik te željezni odljevci. U starome vijeku prepoznavali su do sedam raznih metala: Zlato, srebro, željezo, bakar, živa, olovo i kositar. U srednjem vijeku pa i dijelom modernog doba do 18. stoljeća otkrivaju se još dodatnih sedam oblika među kojima su najvažniji platina, kobalt i antimon. Od druge polovice 18. stoljeća pa do danas otkriveno je ukupno 91 vrsta metala.

Metal i njegove opće karakteristike

Svi metali odlikuju se prepoznatljivim metalnim sjajem kao i povećanom električnom te toplinskom vodljivošću. Navedeno je uvjetovano zahvaljujući posebnosti unutrašnje građe atoma kao i njihovim međusobnim vezama i dobrom kovnošću. Uobičajena podjela je prema boji, oni su ili crni ili obojeni, prema gustoći su laki ili teški, prema temperaturi se mogu taliti na lake ili teške. Metali se razlikuju ponajviše prema strukturnom sastavu atoma te svojstva, i upravo radi navedenog oni se dijele u skupine koje su gore navedene.

Danas je život nezamisliv bez metala koji nam je pomogao sagraditi mnoge gradove, mostove, svakodnevne stvari. Radi svoje građe, metal se može širiti i sažimati. Kada se zagrijava on će se širiti i biti veći, dok će se hlađenjem sažimati i biti manji. Navedena reakcija se događa radi atoma koji se zahvaljujući promjeni temperature aktiviraju i reagiraju. Metal, kao i ostali krući materijali danas se koriste u mnogobrojne svrhe, jer upravo nam oni pružaju potporu i sigurnost.


Tagovi: