Kako pčele prave med

Znanost

Kako pčele prave med

Kako pčele prave med, to je kompliciran i dug proces

Znamo da je med jedinstven, ljekovit i cjelovit proizvod marljivih čela koji ljudi bezuspješno pokušavaju kopirati, a do dana današnjega nitko nije uspio napraviti uspješnu imitaciju. Kako pčele prave med, to je kompliciran i dug proces koji pčele radilice započinju s proljetnom cvatnjom kada se ustali temperatura između 15 i 17 stupnjeva celzija. Lete od cvijeta do cvijeta i marljivo skupljaju nektar koji pohranjuju u svoju mednu vrećicu ili mjehur u kojoj do košnice mogu prenijeti i do polovice svoje težine.

Malo toga nektara pčela i pojede na putu do košnice da održi snagu potrebnu za let, ali ostali nektar miješa još u mjehuru sa određenim enzimima, koji složene šećere razlažu na fruktozu i saharozu. Kako pčele prave med, tako pripremljeni nektar predaje pčeli stanarici )kućanici) koj nastavlja proces prerade nektara, i to tako da svojim rilcem uzima kap po kap nektara, žvače ga i miješa opet sa enzimima da ispari voda, a nakon 20 minuta žvakanja odlaže prvu kap meda u saće.

Pčele prave hranu za sebe, kako pčele prave med

Divlji med od divljih pčela kradu životinje i ljudi. Da ne bi bili u zabludi, nije med namijenjen ljudima, oni su ga samo rano otkrili, pčele prave hranu za sebe, kako pčele prave med, ljudi su se počeli zbog meda brinuti za pčele i tako je nastalo pčelarstvo. Med je pčelama hrana za ličinke i novo leglo, a pčelari oduzeti med nadoknađuju zimskom prihranom pčela i brigom za zdravlje pčela. Vlada mišljenje da ako pčele izumru, nema spasa ni za čovjeka.

Pčele u košnici stalno lete, mašu krilima da proizvedu kružno strujanje zraka iznad saća da tako višak vlage ispari iz pohranjenog meda u saću. Kako pčele prave med kada se vlaga meda u saću smanji na 20 %, pčele svaku stanicu saća zatvaraju voskom. Kako pčele znaju da će vosak sačuvati med i kako su marljive i precizne još je velika prirodna zagonetka, ali one dobro znaju da moraju istjerati višak vlage da se med ne bi fermentacijom kvario.

Kako pčele prave med od medne rose ili medljike

U nedostatku nektara pčele će skupljati takozvanu mednu rosu ili medljiku koja je zapravo slatka ljepljiva tekućina koju za sobom ostavljaju lisne uši na lišću i granama. Kako pčele prave med od medne rose ili medljike, te slatke kapljice pčele skupljaju i nose u košnicu kao i nektar, ali se od njih dobiva med puno lošije kvalitete od onog dobivenog iz nektara cvijeća. Uz to se često događa da medljiku skupljaju na poljoprivrednim površinama koje špricane kemikalijama, pa se otruju.

Med od medne rose se naziva medljikovac i po kvaliteti se jako razlikuje od pravog meda od nektara. Kako pčele prave med sebi za hranu, ako su prisiljene jesti ovaj med koji teško probavljaju u pravilu dobivaju probavne probleme koje mogu završiti sa teškim komplikacijama, a ako je medna rosa skupljana na biljkama koje su tretirane insekticidima, može se dogoditi pravi pomor pčela jer se otruju zaostalim insekticidima u mednoj rosi.

Tagovi: