Kako nastaje tsunami

Znanost

Kako nastaje tsunami

Kako nastaje tsunami, visoki val razorne snage

Tsunami je razorni val uzrokovan podvodnim potresima, vulkanskim aktivnostima, nekim atmosferskim poremećajima ili čak padom meteora u more. Sama riječ tsunami je japanskog porijekla i sastoji se od dvije riječi; “tsu”- luka i “nami” – val, a taj atmosferski poremećaj su i imenovali japanski ribari kada su na povratku iz ribolova našli poharanu luku, čemu se nisu mogli načuditi, jer na otvorenom moru dok su mirno ribarili, nikakav nagovještaj nevremena nisu osjetili. Kako nastaje tsunami, visoki val razorne snage nastaje na plićim razinama, iako se valovi kao reakcija na potres u dubinama šire na sve strane oko žarišta potresa, na manjim dubinama njihova visina raste.

Kako nastaje tsunami i zablude oko terminologije se još vrlo česte, jer ih mnogi još uvijek nazivaju plimnim valovima iako oni nemaju nikakve veze s plimnim oscilacijama, ali zato što se plima najbolje vidi na obali, a tsunami napravi najviše štete u lukama dolazi do te zbrke u terminologiji, a objašnjava i zašto ribari na pučini ne osjete te amplitude.

Kako nastaje tsunami i koliko su opasni

Brzina kretanja valova od podvodnog epicentra može biti zaprepašćujuće velika. Ti valovi se šire i putuju u obliku mlaza brzine i do 1000 kilometara na sat, ali tek u plićem moru, da bi sačuvali svoju energiju i brzinu oni se dižu u vis i mogu dosegnuti visinu čak do 30 metara u visinu. Kako nastaje tsunami i koliko su opasni, baš zbog te ogromne snage, brzine i mase su opasni za luke i lučice koje uvijek stradaju od tsunamija.

Kako nastaje tsunami u dubinama na otvorenom moru, u trenutku potresa, valovi koji kreću od epicentra mogu biti dugački i široki i do tisućama kilometara, svejedno ih brodovi na otvorenom moru neće osjetiti, no, što se više približavaju morskim plićinama, obali i obalnim naseljima, sve više se dižu uvis, postaju opasniji i razorniji. O udaljenosti epicentra potresa ovisi koliko brzo će tsunami doći do luke, ako je epicentar blizu treba mu svega par minuta, što je epicentar dalje, treba mu više vremena.

Kako nastaje tsunami, osim podvodnih utjecaja ima i drugih uzroka

Istina je da su glavni uzroci tsunamija podvodni potresi, čak u 85% je tako, no nije to jedini uzrok. Čak ni svaki podvodni potres ne izazove tsunami, samo oni najjači potresi izazovu snažnu rezonanciju s valovima. Kako nastaje tsunami, osim podvodnih utjecaja ima i drugih uzroka, naprimjer jedan od češćih uzroka su klizišta, pogotovo ako se velika masa zemlje, stijenja i leda strovali u more sa velike visine, to može izazvati val visine i nekoliko stotina metara.

Kako nastaje tsunami izazvani podvodnim vulkanskim erupcijama se možda premalo govori, a premalo se govori i o pogubnim ljudskim aktivnostima, kao što su podvodne eksplozije koje također mogu izazvati tsunami. I s neba može pasti meteor usred mora i izazvati opću opasnost. Naravno, ovisno o tome koje je meteor veličine i kojom brzinom se stušti u more. Uraganski vjetrovi također zlokobno uskovitlaju valove, ali oni su kraći, nikada ne postanu tsunami i nikada ne poharaju obalu.

Tagovi: