Kako nastaje humus

Znanost

Kako nastaje humus

Otkrijete kako nastaje humus!

Priroda je poznata po tome da se mijenja. Uzmimo za primjer mijenjanje godišnjih doba, u ovome procesu određene stvari umiru i nove se rađaju i tako u krug. U krugu prirode sve je međusobno povezano, ono što više nema korist trune i služi kao hrana novome životu i tako ispočetka. Tvari koje se raspadaju i koje potiču rast možemo nazvati humusom, no kako bi znali kako nastaje humus moramo prvo znati u definiciji što je on.

Humus se opisuje kao sloj tla kojeg možemo pronaći na površini zemlje. On je iznimno značajna stvar jer je bogat raznim organskim i mineralnim tvarima koji imaju veliki utjecaj na razvoj biljaka. Kako nastaje humus? Do njegove pojave dolazi kada krene proces truljenja drugih organskih tvari. Danas humus dijelimo u dva najpoznatija oblika, blagi i kiseli humus.

Blagi humus nailazimo u najboljim tlima, dok kiseli humus nalazimo u lošim tlima. Humus se sastoji od određenih tvari koje se dijele u tri grupe: Huminski ugljen koji je interan dio humusa, huminske kiseline koje su aktivni dio humusa, i određene kiseline kojima je glavna uloga razgradnja mineralnog dijela tla. Navedene tvari igraju veliku ulogu u utjecaju humusa na tlo.

Kako nastaje humus i kako on utječe na tlo?

Humus možemo opisati kao hranu za biljke, ali on je isto tako i prijatelj tla. Možemo reći kako humus ima vrlo povoljan utjecaj na strukturu tla, teška i izbijena tla pomoću njega postaju rahlija i lakša za obradu, upravo s navedenim se poboljšavaju svojstva tla. Sami humus sadrži sva potrebna hranjiva svojstva koja su potrebna zemlji, sadrži određena biološka svojstva koja čine izvor ugljika koji je potreban za rast i razvoj mikroorganizma.

Razvojem mikroorganizma dolazi do rastvaranja organskih tvari koje služe biljkama kao hrana. Tijekom procesa kako nastaje humus, točnije tijekom procesa njegovog raspadanja dolazi do nastajanja CO2 koji je potreban biljkama za asimilaciju i koji pomaže u tlu aktivirati nepristupačne kemijske spojeve. Znamo da je odgovor na pitanje kako nastaje humus pomoću truljenja raznih organskih tvari, no kako on pomaže u procesu nastanka novog života?

Humus daje zemlji sve što joj je potrebno kako bi ona mogla biti plodna, točnije zemlja se hrani pomoću humusa. Pomaže zemlji da postaje rahlija i samim time lakša, poboljšava svojstva tla pomoću promjene režima vode, topline i zračenja. Sve navedeno pomaže za razvoj navedenih mikroorganizma koji pomažu u procesu rasta i samog razvoja biljaka.

Kako nastaje humus i kako ga koristimo danas?

Danas humus igra jako veliku ulogu u našoj ljudskoj egzistenciji. Zašto? Danas mnogi poljoprivrednici ne mogu zamisliti uzgoj određenih biljaka bez humusa. Kako nastaje humus za uzgoj? Jednostavno, na selima i poljoprivrednim gospodarstvima je praksa da se sav organski otpad skuplja na hrpe i kada se on krene raspadati onda se raznosi po zemljištu koje služi za uzgoj određenih biljaka.

Humus se raznosi kako bi poboljšao kvalitetu zemlje i poboljšao njene karakteristike za uzgoj. Humus je sve od prošlosti pa do danas važan dio našeg života na zemlji, on nije samo dokaz kako je životni ciklus krug, već je i hrana koja pomaže nama da dobijemo našu hranu. Od prvog trenutka kada su poljoprivrednici shvatili kako nastaje humus i kako ga primjenjivati pa sve do danas on je postao neizbježan dio svakog poljoprivrednog gospodarstva.

Na kraju dana navedena poljoprivredna gospodarstva su zaslužna za hranu koju možemo kupiti i konzumirati u vlastitom domu. Za navedenu hranu moramo zahvaliti na jedan način i humusu koji je omogućio bolji i kvalitetniji rast određenoj biljci. Iako danas postoje i razni preparati koji mogu pomoći zemlji da dobije sve što joj je potrebno, humus je i dalje najprirodniji i najjednostavniji način kako nahraniti zemlju i poboljšati uzgoj određenih biljaka.

Tagovi: