Kada se mijenja sat

Zanimljivosti

Kada se mijenja sat

Kada se mijenja sat

Odgovor na to kada se mijenja sat je vrlo jednostavan. Naime, sat se pomiče dva puta godišnje. Prvo je tzv. ljetno pomicanje sata kada vrijeme pomičemo za jedan sat unaprijed. Drugo pomicanje se događa u jesen kada vrijeme vraćamo jedan sat unazad. U stvarnosti je pravo vrijeme računanja ono jesensko dok je ljetno računanje vremena ljudska tvorevina. Ljetno računanje vremena je nastalo kao opća ideja da se iskoristi što više prirodnog svjetla tijekom ljetnih mjeseci.

U današnjem vremenu postoji veliki broj ljudi koji žele da se prekine s praksom mijenjanja sata. Oni smatraju da praksa mijenjanja sata tijekom godine negativno utječe na psihičko i fizičko zdravlje ljudi te na mnoge ekonomske aktivnosti. Ukoliko zaista dođe do napuštanja prakse mijenjanja sata, buduće generacije više neće morati znati kada se mijenja sat. S druge strane, postoji veliki broj ljudi koji su pobornici ove prakse te trenutno traju rasprave između ove dvije suprotstavljene strane.

Kada se mijenja sat i tko je začetnik ove ideje

U ovom odlomku vam donosimo proširenje teme kada se mijenja sat te ćemo vas upoznati s time tko je začetnik same ideje mijenjanja sata tijekom godine. Prvi pravi zagovornik ljetnog računanja vremena bio je Englez po imenu William Willet. Naime, on je na ideju promjene sata došao sasvim slučajno i to dok je jahao svog konja jednog ranog jutra. Primijetio je da iako je sunce izašlo, prozori mnogih kuća su i dalje bili zatvoreni, što je aludiralo na to da ljudi i dalje spavaju iako je dan.

U svom manifestu je naveo razloge zbog kojih mora doći do mijenjanja sata i također je u tom manifestu naveo kada se mijenja sat. Kao i većina pionirskih ideja i ova je naišla na podsmijeh šireg kruga ljudi. Pojedine skupine ljudi su ovu ideju odbacile zbog moralnih uvjerenja koja su ukazivala na to da bi promjena vremena predstavljala određeno laganje o pravom vremenu, što bi automatski predstavljalo grijeh.

Kada se mijenja sat i posljedice navedene prakse

U ovom će vam se odlomku znanje o tome kada se mijenja sat obogatiti informacijama o tome koje su posljedice proizašle iz prakse mijenjanja sata tijekom godine. Postoje razne pozitivne i negativne posljedice. Neke od pozitivnih posljedica promjene sata tijekom proljeća se odnose na to da je došlo do povećanja sudjelovanja u sportskim programima nakon škole ili poslijepodnevnim sportovima na otvorenom te posjećenosti profesionalnim sportskim događajima. S druge strane, negativne posljedice promjene sata tijekom proljeća se ponajviše manifestiraju u poljoprivredi. Mnogi mljekari ističu da je promjena sata dovela do mnogih problema jer se obrasci mužnje njihovih krava ne mijenjaju s promjenom sata.

Pojedini problemi se mogu vezati samo uz određene regije svijeta. Poznato je da promjena sata utječe na povećani broj prometnih nesreća u Sjevernoj Americi, dok to nije primijećeno u zemljama Europe. Promjena vremena može utjecati i smanjenje stope kriminalitete, poput pljački i seksualnih napada. Razvidno je to da zbog dvije jake suprotstavljene strane neće tako skoro doći do napuštanja prakse promjene sata, stoga će djeca u školi i dalje učiti kada se mijenja sat.

Tagovi: