Kada dodavati bentonit

Kada dodavati bentonit

Bentonit je specifična vrsta gline koja se koristi u vinarstvu za bistrenje vina. Nakon što se u vinu završi proces alkoholne fermentacije dolazi do stvaranja taloga u vinu koji su nestabilni i mogli bi uzrokovati mućenje vina koje se ne može otkloniti ni daljnjim pretakanjem vina. Zašto je važna stabilnost vina, jednostavno kad se postigne određen okus vina on se treba zadržati jer se u toj stabilnosti vina odražava kvaliteta vina.

Stabilnost vina se postiže bistrenjem vina kod kojeg se u vina dodaju određena sredstva koja pomažu u procesu bistrenja vina i postiže se stabilnost vina. Bentonit je takvo sredstvo koje pomaže u procesu bistrenja vina i stvara talog koji je teži i više sedimentniji. Ovo sredstvo neće promijeniti okus vina, miris vina i boju vina. Pri procesu bistrenje vina treba paziti i na pH vrijednost vina jer vina koja imaju veći pH se lakše bistre od onih koji imaju niži pH, no previsok pH kod kiselih vina može uzrokovati probleme kod procesa bistrenja vina.

Bentonit se dodaje vinu kada je potrebno napraviti proces bistrenja vina, no prije dodavanja ovog sastojka vino se šalje na analizu u labaratorij koji ispituju zdravstvenu ispravnost vina i određuju recepturu koja se treba primijeniti u korištenju sastojaka za bistrenje vina. Bentoniti se nalaze na tržištu u obliku praha, ali i krupnijih i sitnih granula, koje u vodi vrlo lako nabubre jer ima veliku moć adsorpcije.

Dvije su vrste ovog sastojka koje se koriste za proces bistrenja vina, natrijav i kalcijev bentonit. Natrijevi bentoniti su snažnijeg djelovanja koji stvaraju više taloga u vinu, dok kacijevi bentoniti stvaraju manje taloga i niže je efikasnosti no to kod određenih vina upravo i treba pa su kalcijevi bentoniti češće u upotrebi i vinarijama, naročito vinarijama u Francuskoj.

Nakon prvih pretakanja vina, slijedi proces bistrenja vina, no tek nakon laboratorijske analize može se odraditi proces bistrenja i koristiti sredstva koje su u alboraoriju odredili kako bi vino dobilo svoju stabilnost, kvalitetu i bilo zdravstveno ispravno za distribuciju i ljudsku upotrebu.

Bentonit je sredstvo koje se koristi za proces bistrenja vina jer djeluje adsorptivno i elektrostatički jer djeluje negativno naelektrizirano pa privlači pozitivno naelektrizirane katione koji se nalaze u vinu. Kada se priprema smjesa bentonita potrebno ju je umiješati u vodi u omjeru koji je prepručen za vino koje je potrebno razbistriti, te se preporučuje koristiti destiliziranu vodu koja je meka.

Bentonitom se iz vina uklanjaju termolabilni proteini, međutim bentonitom se iz vina ne odstranjuju bakar i željezo koji mogu izazvati prelom. Utjecaj ovog sredstva je učinkovitije kod vina s nižim pH vrijednosti i kod vina koje imaju manje tanina. Bentonit je najbolje korisiti kada je vino na temperaturi između 15 i 30 stupnjeva Celzijusa.

Ne preporučuje se za bistrenje crnih vina, a najbolje ga je koristiti za bistra bijela vina i tegljavih vina. Doziranja određuju laboratoriji gdje se uzorak vina dao na zdravstvenu kontrolu, te će oni odrediti točan omjer koji je potrebno koristiti za bistrenja vina.


Tagovi: