Što je fiziologija

Ljepota i zdravlje

Što je fiziologija

Što je fiziologija

Fiziologija je znanost koja proučava na koji način funkcionira zdrav organizam. Bavi se analiziranjem mehanizama koji su vitalni za normalno funkcioniranje organizma kako bi organizam mogao živjeti. Predmetom proučavanja je čovjek, životinje, biljke, te svi dugi živi organizmi koji postoje, pa se tu uključuje i viruse i bakterije kao žive organizme.

Svaki živi organizam u kojem se odvijaju vitalni procesi fizičkih i kemijskih djelovanja predmet su fizioloških istraživanja. Fiziologija kao disciplina može proučavati i stanice organizma, te međustanične funkcije jer se u njima dešavaju kemijski i fizički procesi koji utječu na cijeli organizam, ali i na okoliš u kojem se organizam nalazi. Jednako tako ova znanost proučava i različite organe kao dijelove organizma i njihovo funkcioniranje.

Svaki živi organizam ima u sebi stanice i organe, te organske sustave poput probavnih, dišnih ili krvožilnih sustava, koji svojim normalnim funkcioniranjem omogućavaju organizmu da živi bez obzira radi li se o ljudima, životinjama, biljkama, virusima, bakterijama ili bilo kojem živom organizmu.

Fiziologija vrste

Fiziologija se može podijeliti na dvije osnovne vrste, opću fiziologiju i specijalnu fiziologiju. Opće fiziologije se bave proučavanjem fizioloških procesa na svim živim bićima, živim organizmima, a specijalne se fiziologije bave proučavanjem određenih skupina živih organizama.

Stoga specijalne fiziologije se dijele prema živim organizmima koje proučavaju. Postoje fiziologije čovjeka koje proučavaju čovjeka kao žvi organizam, zatim fiziologije domaćih, ali i fiziologije divljih životinja. Fiziologija bilja proučava biljke kao živi organizam.

No dublja podjela ove znanosti je na proučavanje organskih sustava unutar živih organizama, pa tako na primjer postoje neurofiziologija, endokrinologija. Zatim postoje i fiziologije koje proučavaju bolesti i smrt pojedinih organizama pa se takva grana naziva patološkom fiziologijom. Dio ove znanosti koja se bavi proučavanjem utjecaja okoline na neki živi organizam, pa tako razlikujemo fiziologije prehrane, rada, podmorsku i svemirsku granu ove znanosti, kao i vezanu uz utjecaj sporta, avijacije i još mnogo drugih vanjskih utjecaja koji mogu djelovati na neki organizam i utjecati ne razvoj bolesti ili slabijeg funkcioniranja organizama.

Povijest i razvoj fiziologija

Fiziologija se kao znanost razvijala još u doba starih Grka koji su shvaćali da je svaki organizam spoj organa, stanica i kao organizam djeluje fiziološkim i kemijskim procesima unutar organizama kako bi organizam opstao i živio. U vrijeme Aristotela se smatralo da je srce središte uma i izvoz topline koji zagrijava krvotok, te da dišni sustav služi hlađenju i provjetravanju srca, te kasnije se stoljećima proučavajući ljudsko tijelo ustanovilo pravilo za funkcije srca, pluća, krvožilnog sustava koji se pokazao sasvim drugačijim nego što je to prvobitno Aristotel tumačio u 4. st. prije Krista.

Brojna istraživanja ljudskog organizma, životinja, biljaka, virusa, bakterija, jednostaničnih organizama otkrila su razvojem fiziologije kako svaki od organizama funkcionira, kako funkcioniraju organi unutar svakog organizma, stanice, te sustavi kao što su krvožilni, dišni, probavni sustavi. Stvoreni su osnovi za druge znanosti poput anatomije, a razvojem i drugih znanosti, također se razvijala i fiziologija te napredovala u svojim otkrićima u poboljšanju liječenja i prevencije oštećenja i odumiranja organizama.

Tagovi: