EU fondovi bespovratna sredstva

EU fondovi bespovratna sredstva

EU fondovi bespovratna sredstva, što su EU fondovi

Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju došlo je do mnogih pozitivnih promjena u svijetu financiranja. Kako to mislimo? EU fondovi su fondovi koji su predviđeni za poduzetnike, osobito mlade poduzetnike, obrtnike kao i za mlade obrtnike, općine i županije, udruge, obrazovne institucije, fizičke osobe i ostale javne institucije. EU fondovi bespovratna sredstva postali su sastavni dio mnogih investicijskih ulaganja poduzetnika i cilj je da se kao takvi iskoriste u najvećoj mogućoj mjeri. Statistički gledano do prošle godine, 2020 godine EU fondovi nude preko 12 milijarni eura za financiranje. Tko ima pravo na EU fondovi bespovratna sredstva? Pravo imaju sve organizacije iz javnih, pravnih i civilnih sektora, i naravno sami građani kao pojedinci koji imaju inicijativu. Bitno je da su iz zemlje članica EU ili zemalja kandidatkinja. Naravno, navedeni EU fondovi imaju posebno definirane uvijete i razlikuju se od natječaja do natječaja kao i tko može biti podnositelj ili prijavitelj za EU sredstva iz fondova.

EU fondovi bespovratna sredstva, kako ostvariti bespovratna sredstva

Ako pojedinac ima business ideju ili želi poboljšati ili unaprijediti svoje poslovanje, bitno je utvrditi da li se to da ostvariti pomoću EU fondova. Recimo da je odgovor potvrdan, mora se naći adekvatan natječaj na koji se projekt može prijaviti i razviti ideju uz pomoć konzultanata. Nakon toga se gleda naravno tko uvjetuje natječaj, tko to može prijaviti projekt, koliko se može dobiti s EU fondovi bespovratna sredstva, i koliki postotak svega toga mora financirati prijavitelj. Dobivate određeni rok u kojemu morate napisati tzv. Projektni prijedlog i onda ga prijaviti na natječaj s dokumentacijom koja je potrebna. Ostaje samo čekati mišljenje Europske komisije. Ukoliko je sve potvrdno, i dobijete EU fondovi bespovratna sredstva oni postaju dio vašeg financiranja u realizaciji vaše business ideje. Ostaje pitanje kako napraviti dobar projekt? EU fondovi zapravo zahtijevaju da dobar projekt sadrži korist za širu zajednicu a ne samo za pojedinca. Prije prijavljivanja jako je bitno da razradite dobar troškovnik, i da detaljno opišete sve aktivnosti koje će se provoditi u vašem poslovanju. Tehnički dio mora biti savršeno odrađen kako bi komisija opće pročitala projekt. Iako su EU fondovi dostupni svima, komisija je vrlo stroga pri određivanju odobrenja sredstava.

EU fondovi bespovratna sredstva, što je potrebno za prijavu na natječaj

Važno je naglasiti kako se EU fondovi bespovratna sredstva razlikuju prema vrsti fonda i svaki natječaj je naravno drugačiji. Dokumentacija se tako sukladno mijenja i s natječajem. Dokumentacija koja je najčešće tražena pri EU fondovi bespovratna sredstva je: Business tj. Poslovni plan, troškovnik zvan financijski plan, prijavni obrazac i dokumenti od prijavitelja. Koji su to dokumenti koji se traže od prijavitelja? Najčešće izvadak iz sudskog registra, BON 1 i 2, te potvrda porezne uprave da nemate dug. Tražena dokumentacija i papirologija je zapravo mala. Moramo naglasiti da ako možda u poslovnom planu imate ideju o izgradnji ili rekonstruiranju objekta da dobivanje dozvola može trajati i više od mjesec dana i isto vrijedi i za samu pripremu projekta. EU fondovi imaju nažalost pomalo kompliciran proces prijave, tako da je bitno da se naoružate strpljenjem, jer niste jedini koji pokušavaju. Naravno ako ne želite kroz sve ovo prolaziti sami, uvijek se možete obratiti raznim konzultantskim firmama da vam pomognu oko pregleda sve dokumentacije prije prijave.

Tagovi:

Više članaka

Gdje zamijeniti kovanice eura

Gdje zamijeniti kovanice eura

Iako je Hrvatska članica EU još se nije odlučila predstaviti euro kao svoju valutu. Zadnjih godina se sve više razmatra zamjena valuta, tj. Da Hrvatska kuna ode u prošlost a da euro bude budućnost nov

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Koliko je minimalac u Hrvatskoj

Minimalac je izraz za minimalnu plaću na koju ima pravo svaki radnik. Plaća je iznos koji radnik dobiva sa strane poslodavca za svoj obavljen posao, no plaća je puno više od toga. Da bi odgovorili na

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije

Kako otvoriti račun za donacije je postalo sve češće pitanje u doba krize kada mnogi od nas nažalost trebaju neki oblik pomoći, osobito financijski. Unazad zadnjih godinu dana Hrvatsku su potresli bro