Kategorija: Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VIŠEKRUNA

Prezime Višekruna jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. No, iako nije toliko rašireno, ovo prezime ima zanimljivo značenje i porijeklo koje je vrijedno istražiti.

Prema nekim izvorima, pr

Značenje i porijeklo prezimena VAŽIĆ

Prezime Važić jedno je od brojnih prezimena koja su nastala na području Hrvatske. Prezime se sastoji od dva dijela, prvi dio je “važ” a drugi dio je sufiks “-ić”. Važ se može protumačiti kao “važan” i

Značenje i porijeklo prezimena VALEC

Prezime VALEC spada u skupinu prezimena koja su nastala od imena zanimanja. U ovom slučaju, prezime VALEC potječe od zanimanja valjčara, odnosno osobe koja se bavi valjanjem, oblikovanjem i obrađivanj

Značenje i porijeklo prezimena VAČIĆ

Značenje i porijeklo prezimena VAČIĆ: Odakle potječe?

Prezime Vačić jedno je od brojnih prezimena koja se nalaze u Hrvatskoj, a ima svoje korijene u srednjovjekovnoj povijesti. Prezime Vačić pripada

Značenje i porijeklo prezimena TUČKORIĆ

Značenje i porijeklo prezimena TUČKORIĆ: Odakle potječe?

Prezime Tučkorić je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima svoju povijest i značenje. Prema dostupnim podacima, prezime Tučkor

Značenje i porijeklo prezimena TRNJAR

Prezime Trnjar može se pronaći u Hrvatskoj te nekim drugim dijelovima Europe. Prema nekim izvorima, prezime Trnjar potječe od riječi “trn” što znači bodljikava biljka. Ovo prezime se često povezuje s

Značenje i porijeklo prezimena TABAR

Prezime Tabar je jedno od onih prezimena koja su vrlo zanimljiva i neobična. Ovo prezime potiče iz turskog jezika i ima svoje značenje. U ovom članku ćemo se baviti značenjem i porijeklom prezimena Ta

Značenje i porijeklo prezimena ŠVONJA

Prezime Švonja jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i dalje ima svoju priču i značenje. Prezime Švonja potječe iz Dalmacije, a točnije iz sela Švonja u blizini grada Šibenika. Prema j

Značenje i porijeklo prezimena ŠURJAK

Prezime Šurjak ima svoje korijene u Hrvatskoj, a najčešće se može pronaći u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebno u Međimurju i okolici. Prezime Šurjak pripada skupini prezimena koja su nastala od os

Značenje i porijeklo prezimena ŠUPIĆ

Značenje i porijeklo prezimena ŠUPIĆ: Odakle potječe ime?

Prezime Šupić jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim statistikama, nalazi se među 50 najčešćih prezimena u zemlji. No, odakl

Značenje i porijeklo prezimena ŠKRLAC

Prezime Škrlac je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali i dalje ima svoje značenje i porijeklo koje je vrijedno istražiti. Prezime Škrlac potječe iz sjeverne Hrvatske, a točnije iz Međimu

Značenje i porijeklo prezimena ŠKENDER

Prezime Škender jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj te se može pronaći i u drugim zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Albanije. Prezime Škender ima tursko podrijetlo i nastalo je od rije

Loading