Što je artroskopija

Ljepota i zdravlje

Što je artroskopija

Što je artroskopija

Artroskopija medicinska tehnika koja se koristi u ortopediji i to kirurškoj ortopediji i to bez klasičnog kirurškog zahvata rezanja tkiva. Postupak se izvodi na način da se naprave dva mala reza veličine otprilike 5 mm kod kojih na jednom rez se uvode u zglob specijalni instrumenti sa kamerama i svjetlom koji su spojeni na ekran, a na drugom otvoru se uz pomoć instrumenata izvode operativni zahvati bez da se otvara cijeli zglob.

Artroskopija se koristi za zamjenu meniska, zamjenu hrskavice, te sve ostale rekonstrukcijske zahvate na zglobu. Najčešće se ova tehnika primjenjuje na koljenu, no tehnika je jednako uspješno primjenjuje i na ostalim zglobovima ljudskog tijela kao što su ramena, laktovi, kuku, ručnom i skočnom zglobu.

Ovom tehnikom se bez otvaranja zgloba može očistiti hrskavica, fiksirati odlomljeni dijelovi hrskavice, pa čak i kosti. Vrlo je povoljna metoda za liječenje meniska koji se može ovim putem i odstraniti ili sašiti i tako održati funkciju koljena. odstranjivanje zadebljane ili upaljene ovojnice koljena se također može riješiti ovom metodom, a također je moguće liječiti i ligamente.

Prednosti artroskopija

Prva i velika prednost artroskopija u odnosu na klasičnu kiruršku operaciju zgloba je da se sa ovim zahvatom ne otvara sam zglob čime se u postupku čuva tkivo zgloba koje se može oštetiti u klasičnoj operaciji rezanjem i otvaranjem zgloba. Operacija time kraće traje i pacijenti su budni prilikom operacije ukoliko se ne radi o zahtjevnijem zahvatu.

Nadalje prednost je i što je oporavak kod artroskopija puno kraći pa je postoperativna njega puno kraća nego kod klasične operacije. Iako su artroskopski zahvati znatno složeniji i zahtijevaju veliku obuku i iskustvo liječnika koji će ovaj zahvat izvoditi, u konačnici sa većim brojem zahvata liječnik će biti iskusniji i za svaki sljedeći zahvat će mu trebati manje vremena kod već odrađenih postupaka jer će steći iskustvo i vještinu za ove zahvate.

Prednost je i to što nije potrebna opća anestezija pa je pacijent budan tokom cijele operacije, osim ako se radi o složenijim zahvatima koji traju dulje, pa je samim time bez anestezije i postupak manje rizičan za pacijenta.

Artroskopija kroz povijest

Artroskopija je poznata još od 1920-te godine kada je prvi puta napravljena na koljenu, te se tada izvodila u svrhu dijagnosticiranja, a ne kao danas u svrhu liječenja. Nakon 1950-te godine artroskopija se razvojem instrumenata i tehnologije počela prakticirati kao metoda liječenja u ortopediji i to prvenstveno koljena kao najčešće istrošenog i oštećenog zgloba ljudskog tijela.

Za dijagnostiku danas postoje CT i MR koji mogu ukazati na patologiju koja se događa u zglobu, pa se samim zahvatom već unaprijed zna što očekivati kada zahvat započne i što je potrebno napraviti na zglobu kod samog zahvata.

U današnje vrijeme ova je metoda vrlo popularna kod sportaša, te mlađe populacije koje imaju problema sa zglobovima jer se ovom metodom problem sa zglobom vrlo brzo rješava, oporavak je vrlo brz i rizici kod ovakvog operativnog zahvata su mali u odnosu na klasičnu kirurgiju u kojoj je potrebno otvarati zglob pa time je i oporavak duži i kompliciraniji.

Tagovi: