Značenje i porijeklo prezimena ŠUPIĆ

Značenje prezimena ŠUPIĆ: Odakle potječe ime?

Značenje i porijeklo prezimena ŠUPIĆ: Odakle potječe ime?Prezime Šupić jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema nekim statistikama, nalazi se među 50 najčešćih prezimena u zemlji. No, odakle potječe ovo prezime i što ono zapravo znači?Prema jednoj teoriji, prezime Šupić potječe od riječi "šupa" koja označava malu kućicu ili sklonište. U nekim dijelovima Hrvatske, riječ "šupa" se koristi i kao sinonim za "drvarnicu" ili "štagalj".

Stoga bi se Šupići mogli povezati s ljudima koji su se bavili drvodjelstvom ili su imali neku vrstu drvene građevine u svom posjedu.Druga teorija kaže da prezime Šupić potječe od prezimena Šubak, koje se također može pronaći u Hrvatskoj. Prema ovoj teoriji, prezime Šupić nastalo je od nadimka "Šuba", koji je bio skraćenica od prezimena Šubak.Postoji i treća teorija koja kaže da prezime Šupić potječe od prezimena Šuput, koje se također može pronaći u Hrvatskoj. Prema ovoj teoriji, prezime Šupić nastalo je od nadimka "Šuput", koji je bio skraćenica od prezimena Šuput.U svakom slučaju, jasno je da prezime Šupić ima duboko ukorijenjene korijene u Hrvatskoj, te da se može pronaći u različitim dijelovima zemlje. Šupići su bili i ostali važan dio hrvatske povijesti i kulture, a njihovo prezime i danas je prisutno u mnogim obiteljima diljem zemlje.