Značenje i porijeklo prezimena ŠOGORIĆ

Značenje i porijeklo prezimena ŠOGORIĆ

Prezime Šogorić je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali ima značajan broj nositelja u Dalmaciji, posebno u Šibeniku i okolici. Njegovo podrijetlo nije posve jasno, a postoje nekoliko teorija o njegovom porijeklu.Prema jednoj teoriji, prezime Šogorić potječe od starog hrvatskog imena Sojat, koje se koristilo u ranom srednjem vijeku.

Iz tog imena moglo bi izrasti prezime Sojatović, a kasnije, u dijalektima koji ne razlikuju zvučne i bezvučne suglasnike, Sojatović bi moglo postati Šogorić. Ova teorija podržana je činjenicom da u nekim dijelovima Dalmacije i dalje postoje obitelji koje se zovu Sojat.Druga teorija povezuje prezime Šogorić s imenom Šogolj, koje je bilo uobičajeno među Srbima u Bosni i Hercegovini u ranom srednjem vijeku. Prema ovoj teoriji, prezime Šogorić nastalo je od imena Šogolj uz dodavanje sufiksa -ić, koji je u mnogim slavenskim jezicima uobičajen za tvorbu prezimena.

Prezime bi se potom moglo proširiti na područja Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske gdje su živjeli pravoslavni Srbi.Konačno, postoji i treća teorija, prema kojoj prezime Šogorić potiče od riječi "sogor", koja označava srodstvo između muške i ženske linije. Ovo prezime bi se potom moglo razviti od imena Sojka, koje je često bilo u upotrebi u Dalmaciji u 16.

i 17. stoljeću.U svakom slučaju, porijeklo prezimena Šogorić nije posve jasno, ali se može zaključiti da je riječ o drevnom prezimenu koje je korijene imalo u različitim dijelovima Hrvatske i okolnih zemalja. Značenje samog prezimena također nije sasvim jasno, ali se čini da se povezuje sa srodstvom i obiteljskim vezama. Danas postoje brojni nositelji prezimena Šogorić diljem Hrvatske i svijeta, a ono se i dalje koristi kao dio identiteta i tradicije mnogih obitelji.