Značenje i porijeklo prezimena REPAC

Imena i Prezimena

Značenje prezimena REPAC: Odakle potječe?

Prezime Repac jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi oko 1.800 osoba s prezimenom Repac.

No, odakle potječe ovo prezime i što ono znači?

Prezime Repac sastoji se od dva dijela: riječi “rep” i sufiksa “-ac”. Riječ “rep” u hrvatskom jeziku označava stražnji dio tijela životinje, a može se koristiti i u prenesenom značenju za kraj ili zadnji dio nečega. Sufiks “-ac” je u hrvatskom jeziku vrlo čest i koristi se za tvorbu prezimena od osobnih imena ili naziva mjesta ili zanimanja.

Prema nekim izvorima, prezime Repac potječe od imena Rep, koje je bilo uobičajeno u srednjem vijeku.

Prezime Repac nastalo je od nadimka ili imena Rep, uz dodatak sufiksa “-ac”. Nadimak Rep mogao je biti vezan uz neku karakteristiku osobe, poput oblika glave ili tijela, ili pak uz neku naviku ili zanimanje. Također, moguće je da je prezime Repac nastalo od naziva nekog mjesta ili imanja koje je bilo poznato po imenu Rep.

U Hrvatskoj, prezime Repac najčešće se pojavljuje u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebno u Koprivničko-križevačkoj županiji.

No, prezime Repac može se pronaći i u drugim dijelovima Hrvatske, kao i u susjednim zemljama poput Slovenije i Srbije.

Ukratko, prezime Repac nastalo je od imena Rep uz dodatak sufiksa “-ac”. Ime Rep moglo je biti vezano uz karakteristiku osobe, naviku ili zanimanje, ili pak uz naziv nekog mjesta ili imanja. Prezime Repac najčešće se pojavljuje u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, no može se pronaći i u drugim dijelovima Hrvatske te u susjednim zemljama.