Značenje i porijeklo prezimena MRNJEC

Značenje i porijeklo prezimena MRNJEC: Povezanost s riječju mrnjau

Prezime MRNJEC prilično je rijetko u Hrvatskoj, a prema nekim izvorima potječe iz Dalmacije i Like. Prezime je nastalo od riječi "mrnjau", koja je zapravo onomatopeja za zvuk koji proizvodi mačka kada mijauče.Prezime MRNJEC ima prilično zanimljivu povezanost s ovom riječju.

Naime, po nekim tumačenjima, prezime MRNJEC može biti povezano s mačkama, odnosno s osobama koje su se nekada bavile uzgojem ili prodajom mačaka. Ovo objašnjenje čini se vrlo vjerojatnim, s obzirom na to da je uzgoj i prodaja mačaka bio prilično raširen u prošlosti.Međutim, postoje i druga tumačenja porijekla prezimena MRNJEC.

Prema nekim izvorima, prezime bi također moglo biti povezano s riječju "mrnjak", što označava osobu koja je tih i zatvorene naravi. U tom slučaju, prezime bi se moglo povezati s karakteristikama osobe koja ga nosi, a ne nužno s mačkama.U svakom slučaju, prezime MRNJEC ima prilično neobično porijeklo i zanimljivu povezanost s riječju "mrnjau".

Iako se čini da je riječ o relativno novom prezimenu, činjenica je da je ono zabilježeno u Hrvatskoj već u 18. stoljeću. Danas se prezime MRNJEC može pronaći diljem Hrvatske, ali i drugih zemalja u okruženju.