Značenje i porijeklo prezimena MALJOKU

Značenje prezimena MALJOKU: Odakle potječe?

Prezime MALJOKU prilično je rijetko u Hrvatskoj, ali zato postoji u Albaniji. Značenje ovog prezimena nije sasvim jasno, a postoje razne hipoteze i teorije o njegovom porijeklu.Jedna od teorija kaže da se prezime MALJOKU može povezati s albanskim jezikom i dolazi od riječi "mal" što znači planina, dok bi "joku" mogao biti izraz za nešto što se nalazi tamo gore ili na vrhu.

Dakle, MALJOKU bi mogao označavati osobu koja je porijeklom s planine ili nekog uzvišenja.Druga teorija govori da prezime MALJOKU potječe od turske riječi "mal" što znači vrt, dok bi "joku" mogao biti izraz za vlasnika ili nešto što pripada tom vrtu. Ova teorija je moguća jer su mnogi Albanci bili pod turskom vlašću, pa je moguće da su neka albanska prezimena nastala prema turskim riječima.Treća teorija kaže da se prezime MALJOKU može povezati s prezimenom MALJKOVIĆ koje je prilično često u Hrvatskoj. Prema ovoj teoriji, MALJOKU bi mogao biti samo drugačiji oblik prezimena MALJKOVIĆ.U svakom slučaju, značenje i porijeklo prezimena MALJOKU nije sasvim jasno, ali činjenica da se ono nalazi u Albaniji ukazuje na to da ima veze s albanskim jezikom i kulturom.