Značenje i porijeklo prezimena KURIDŽA

Imena i Prezimena

Značenje prezimena KURIDŽA: Odakle potječe?

Prezime KURIDŽA pojavljuje se u Hrvatskoj u relativno malom broju, a najzastupljenije je na području Dalmacije. Poreklo prezimena krije se u turskom jeziku, a konkretno dolazi od riječi “kurucu” što znači kovač. Kovači su u turskom carstvu bili jako cijenjeni obrtnici, a njihov značaj bio je izuzetno velik u vojnim akcijama.

Prema nekim izvorima, prezime KURIDŽA nastalo je kada se turski kovač pridružio hrvatskoj vojsci i postao njen dio. Tako je prezime KURIDŽA postalo njegovo prezime, a potom se prenosilo na njegove potomke.

Postoji i priča o porijeklu prezimena KURIDŽA koja se veže za vrijeme turske vladavine u Dalmaciji.

Navodno, turski kovač koji je bio zadužen za popravak topova, uzimao je u svoj radionički prostor dječake koji su mu pomagali u poslovima. Ti dječaci su kasnije preuzeli zanat od turskog kovača i potom su se nazivali KURIDŽAMA.

Interesantno je da se prezime KURIDŽA također pojavljuje u Turskoj, a smatra se da je turska varijanta ovog prezimena stara gotovo 400 godina.

U svakom slučaju, prezime KURIDŽA ima tursko porijeklo i veže se za zanat kovača koji je bio izuzetno cijenjen u Turskom carstvu. Iako se prezime pojavljuje u relativno malom broju u Hrvatskoj, ono svakako ima svoju priču i značenje koje seže duboko u povijest.