Značenje i porijeklo prezimena KESOVIJA

Imena i Prezimena

Značenje prezimena KESOVIJA: Odakle potječe ime?

Prezime KESOVIJA je jedno od mnogih hrvatskih prezimena koje su nastale od imena mjesta ili zemljopisnih obilježja. Ime KESOVIJA potječe od mjesta Kesovija, koje se nalazi u južnoj Dalmaciji, u blizini grada Dubrovnika.

Kesovija je bila srednjovjekovna župa koja se prostirala na području današnjih općina Konavle, Dubrovačko primorje i Dubrovačkih otoka. Ime Kesovija dolazi od latinskog naziva za ovaj kraj – Cassovia.

Prezime KESOVIJA se prvi put spominje u 16.

stoljeću, a najviše ga ima u Konavlima, Dubrovačkom primorju i Dubrovačkim otocima. Prezime je nastalo od imena mjesta Kesovija, a nositelji ovog prezimena su se najvjerojatnije doselili u druge dijelove Hrvatske nakon što je župa Kesovija ukinuta u 19.

stoljeću.

Značenje prezimena KESOVIJA nije poznato, ali se pretpostavlja da bi moglo biti povezano sa zemljopisnim obilježjima ovog kraja. Kesovija je poznata po svojim plodnim poljima i maslinicima, pa bi prezime KESOVIJA moglo značiti “onaj koji dolazi iz Kesovije” ili “onaj koji se bavi poljoprivredom”.

U svakom slučaju, prezime KESOVIJA je dio bogate hrvatske povijesti i kulture, a nositelji ovog prezimena danas su rasprostranjeni diljem Hrvatske i svijeta.