Značenje i porijeklo prezimena KAČAR

Imena i Prezimena

Značenje prezimena KAČAR: Odakle potječe?

Prezime Kačar jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Prezime Kačar može se naći u većini dijelova Hrvatske, no najviše ga ima u Dalmaciji, posebno u Šibeniku i okolici.

Prezime Kačar nastalo je od imena Kačan, što se vjerojatno odnosi na neku vrstu zanimanja ili nadimak.

Prezime Kačan može se naći u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, a najviše u okolici Tuzle. S obzirom na to da se prezime Kačar u Hrvatskoj pojavljuje tek u 19.

stoljeću, vjerojatno je da je riječ o doseljenicima iz Bosne i Hercegovine.

Prezime Kačar moglo bi potjecati od turske riječi kaçar, što znači krojač.

U tom slučaju bi se radilo o prezimenu koje se odnosi na zanimanje ili obrt. Međutim, postoje i teorije da je prezime Kačar nastalo od imena Katarina, pa se moglo prenijeti kao nadimak ili prezime.

U svakom slučaju, prezime Kačar ima dugu povijest i zanimljivo porijeklo. Iako može biti teško utvrditi točan izvor prezimena, sigurno je da se ono koristi već stoljećima, te da ima brojne varijante i oblike u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.