Značenje i porijeklo prezimena GORUPIĆ

Imena i Prezimena

Značenje prezimena GORUPIĆ: Odakle potječe?

Prezime Gorupić sastoji se od dva dijela: “goru” i sufiksa “pić”. Ovaj sufiks je tipičan za prezimena u Dalmaciji i označava pripadnost nekom mjestu ili regiji.

Postoji nekoliko teorija o porijeklu riječi “goru”. Prema jednoj, može potjecati od riječi “gora”, što bi značilo brdo ili planina.

Prema drugoj teoriji, “goru” bi moglo potjecati od staroslavenskog izraza “goropad” što znači nešto što pada s visine.

Što se tiče porijekla prezimena Gorupić, ono se najčešće veže uz područje Dalmacije. Prema nekim izvorima, prezime se najčešće pojavljuje u okolici Zadra, Šibenika i Trogira.

Prezime Gorupić ima dugu povijest u Hrvatskoj.

Prema nekim izvorima, spominje se već u 15. stoljeću u knjigama Franje Črnka. U 19. stoljeću, prezime se pojavljuje u popisu stanovništva Austro-Ugarske Monarhije.

Danas, postoje brojne obitelji s ovim prezimenom širom Hrvatske.

Iako se ne zna s točnošću porijeklo prezimena Gorupić, ono je u svakom slučaju važan dio hrvatske povijesti i kulture. Za mnoge nositelje ovog prezimena, njihova obiteljska povijest je neizostavan dio njihovog identiteta. Srećom, danas postoje brojne mogućnosti za istraživanje obiteljske povijesti i pronalaženje korijena svog prezimena.