Značenje i porijeklo prezimena FRKAT

Značenje i porijeklo prezimena FRKAT: Povijest i geografska rasprostranjenost

Prezime FRKAT jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali iako se rijetko koristi, ima zanimljivo porijeklo i povijest. Prezime FRKAT u Hrvatskoj nose svega 32 obitelji, pretežno u Zagrebu i okolici, te u Istri. No, FRKAT prezimena ima i u drugim zemljama kao što su Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina i Mađarska.Prema nekim izvorima, prezime FRKAT ima korijene u Mađarskoj, gdje je izvorno bilo prezime Farkas.

Kako je došlo do promjene prezimena nije jasno, no pretpostavlja se da je do toga došlo kada su se neki članovi obitelji doselili u Hrvatsku ili neku drugu zemlju. Prezime Farkas svoje korijene vuče od mađarske riječi „farkas“, što u prijevodu znači vuk.Drugi izvori navode da se prezime FRKAT može povezati sa starim hrvatskim prezimenom FRKETA.

Prezime FRKETA bilo je rašireno u Dalmaciji, a prema nekim teorijama, prezime FRKAT nastalo je od toga kada su se neki članovi obitelji preselili iz Dalmacije u druge dijelove Hrvatske i prilikom upisa u matične knjige došlo je do krivotvorenja prezimena.Kada je riječ o geografskoj rasprostranjenosti, FRKAT prezimena ima najveću zastupljenost u gradu Zagrebu, gdje živi jedna trećina svih obitelji s tim prezimenom u Hrvatskoj. Također, FRKAT prezimena ima i u okolici Zagreba, kao i u Istri.

U Sloveniji i Srbiji, FRKAT prezimena su rijetka, dok ih u Bosni i Hercegovini ima malo više.Zaključno, iako je prezime FRKAT relativno rijetko, ima zanimljivo porijeklo i povijest. Prema jednoj teoriji, potječe od mađarskog prezimena Farkas, dok se prema drugoj teoriji može povezati sa starim hrvatskim prezimenom FRKETA. Što se tiče geografske rasprostranjenosti, FRKAT prezimena su najzastupljenija u Zagrebu i okolici, te u Istri.