Tena je žensko ime koje je vrlo popularno u Hrvatskoj, ali se može naći i u drugim dijelovima svijeta. Ime Tena ima nekoliko mogućih porijekla, a najčešće se smatra da potječe iz latinskog jezika.

Z