Prezime TANDARA, iako relativno rijetko, ipak se javlja u nekim dijelovima Hrvatske, primarno na području Istre i Dalmacije te u Slavoniji. No, gdje se točno prezime TANDARA pojavilo i što ono znači?