Prezime Tadin u Hrvatskoj je relativno rijetko, a pretežno se pojavljuje u Dalmaciji, u okolici Šibenika. Prema etimološkom tumačenju, prezime Tadin dolazi od imena Tadej, koje je grčkog porijekla. Im