Prezime Švast je relativno rijetko prezime koje se javlja u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama poput Slovenije, Njemačke i Austrije. Prezime Švast ima njemačko porijeklo, a nastalo je od njemačke rije