Prezime Švarc je jedno od najčešćih prezimena u Njemačkoj, ali se također pojavljuje i u drugim dijelovima svijeta. Značenje ovog prezimena je povezano s njemačkim jezikom, a riječ “švarc” znači crni