Prezime Štauber, kao i mnoga druga prezimena, ima svoje korijene u njemačkom jeziku. Štauber dolazi od riječi “Staub”, što u prijevodu znači “prašina”. Prezime Štauber se može prevesti kao “onaj koji