Značenje i porijeklo prezimena ŠTAJMINGER: Odakle potječe?

Prezime ŠTAJMINGER jedno je od relativno rijetkih prezimena u Hrvatskoj te se najviše pojavljuje u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Zagrebu i