Značenje i porijeklo prezimena ŠTAHAN: Odakle potječe?

Prezime ŠTAHAN jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali je ipak prisutno u nekim dijelovima zemlje. Ovo prezime potječe iz Njemačke