Prezime ŠRAM je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima Europe. Ovo prezime ima njemačko podrijetlo, a njegovo značenje povezano je s drvom jasenom. Pre