Prezime Šrajer spada u kategoriju prezimena koja su se pojavila u kasnom srednjem vijeku prilikom stvaranja stalnih obiteljskih prezimena. Prezime Šrajer je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se može